30.12.2019

Братя и сестри, не мисля, че съм я постигнал, но има едно нещо, което винаги правя – забравям онова, което е зад мен, и правя всичко възможно, за да достигна това, което е пред мен. Продължавам да се стремя към целта, за да спечеля наградата, за която чрез Христос Исус...

22.12.2019

По-нататък, братя, молим ви и ви увещаваме в Господ Иисус: така, както сте научили от нас как трябва да живеете и да угаждате на Бога – както и живеете наистина – така да преуспявате все повече и повече.
1 Солунци 4:1

Коледа наближава и  много скоро, ще отмине още едн...

16.12.2019

Светило на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е чисто, цялото ти тяло е осветено; а когато е зло, и тялото ти е в мрак.
Лука 11:34

И все пак, около нас, лампите  горят в разноцветни светлини и нощите ни обгръща в своята мантия. По това време на годината - лъчи от м...

09.12.2019

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“.
Йоан 3:16

 8 декември традиционно отбелязва началото на коледните приготовления. Това би трябвало да стопли сърцата на хората, независи...

02.12.2019

Защото кой друг освен вас е нашата надежда, радост и венец, с който да се гордеем пред нашия Господ Исус, когато той дойде? Наистина, вие сте нашата слава и радост!
1 Солунци 2:19-20

Ако книгите в Новия Завет бяха подредени в хронологичен ред, според времето на написв...

25.11.2019

И каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички;  защото всички тези пуснаха в съкровищницата[a] за Бога от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.
 Лука 21: 3-4

Често в библейските текстове срещаме герои, които, ако ги с...

18.11.2019

Тогава слугата паднал на колене пред господаря и му се примолил: «Имай търпение към мен и ще ти изплатя всичко, което ти дължа!»  Господарят съжалил слугата, опростил му дълга и го пуснал да си върви.
Матей 18:26-27

Притчата за безмилостния слуга (длъжник), говори за...

11.11.2019

Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога.
Битие 6:9

Ной е един от старозаветни примери за хора, които са се показали верни, въпреки изключително тежка обстановка, до толкова ,че авторът на Посланието до евреите, разглежда и постав...

04.11.2019

Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат оправени право пред теб. Обмисляй внимателно пътеката на краката си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. Не се отбивай нито надясно, нито наляво; отклони крака си от зло.
Притчи 4:25-27

Писанието не...

28.10.2019

Да отдадем благодарност на Бога, Който ни дарява победата чрез нашия Господ Иисус Христос.
1 Коринтяни 15:57

Потвърждаването и осъзнаването на истината за Христовата победа над греха и дявола е основна стъпка на вяра под знамето на Евангелието. При смъртта и възкресен...

Please reload

TAGS