11.11.2019

Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога.
Битие 6:9

Ной е един от старозаветни примери за хора, които са се показали верни, въпреки изключително тежка обстановка, до толкова ,че авторът на Посланието до евреите, разглежда и постав...

04.11.2019

Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат оправени право пред теб. Обмисляй внимателно пътеката на краката си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. Не се отбивай нито надясно, нито наляво; отклони крака си от зло.
Притчи 4:25-27

Писанието не...

28.10.2019

Да отдадем благодарност на Бога, Който ни дарява победата чрез нашия Господ Иисус Христос.
1 Коринтяни 15:57

Потвърждаването и осъзнаването на истината за Христовата победа над греха и дявола е основна стъпка на вяра под знамето на Евангелието. При смъртта и възкресен...

21.10.2019

Той отговори: „Как бих могъл, ако някой не ме упъти?“ И покани Филип да се качи и да седне при него.
Деяния 8:31

Въпросът на етиопеца - „придворният евнух на етиопската царица Кандакия, пазител на всичките ѝ съкровища, “към Филип подчертава ролята и  значимостта от п...

14.10.2019

Благословен да бъде оня човек, Който уповава на Господа, И чието упование е Господ.
Йеремия 17:7

В 17 глава в книгата на Йеремия разкрива два дебата, който в последствие се преплитат: единият в който Господ казва на пророка Йеремия да предаде на народа на Юда в градовет...

07.10.2019

Тогава Исус каза на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.
Матей 8:13

Историята на стотника е разказ, който предизвиква  вяра. Не е трудно да се вгледате и да разпознаете себе си, в образа на този човек, особенно когато...

30.09.2019

А ГОСПОД надигна силен вятър в морето и стана голяма буря в морето, и изглеждаше, че корабът ще се разбие.
Йона 1:4

Историята на Йона е синоним на онези, които са се фокусирали върху себе си. Отбягват общението си Бога, следователно и неговите нареждания. Край­ният пу...

23.09.2019

Тогава Давид каза на филистимеца: Ти идваш към мен с меч, копие и стрели, а аз идвам към теб в Името на ГОСПОДА на Войнствата, Бога на израилевите войски, върху когото ти хвърли позор. Днес ГОСПОД ще те предаде в ръката ми и аз ще те убия и ще ти взема главата.
1Царе 1...

16.09.2019

Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе, когато вдигам ръце към най-вътрешната част на Твоето светилище.
Псалми 28:2

От няколко години, изграждам личен стил и ефективна комуникация с много хора чрез  социалните медии. Всъщност, споделям кратко видео в нача...

09.09.2019

А Иосиф видя сън и го разказа на братята си и те го намразиха още повече.
Битие 37: 5

“А Израил обичаше Иосифа повече от всичките си чада, защото беше син на старостта му”; Любовта на Яков, не се нравеше на по-големите му синове, които гледаха  брат си с лошо око. Пис...

Please reload

TAGS