• Elpidio Pezzella

Празният съд


И така, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте;

защото всичко това търсят народите на света; а вашият Отец знае, че се нуждаете от това.

Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.

Лука 12: 29-31

Лесно се оставяме, да бъдем атакувани от житейските грижи и проблеми. Въпреки, че нашето съществуване е закотвено в духовният принцип на вярата, ежедневните тревоги ни притискат от всякъде, обгръщат ни и често ни объркват. Същността на нашата земна природа, се състои от потребности и желания, но често в стремежа си да постигнем максималното, се отдалечаваме от духовното, също като Марта, в безуспешните усилия и трудове. Тогава, губим ориентация и започваме да се притесняваме, за неща които са, краткотрайни, вместо да влагаме енергията си за онова, което наистина може да обогати и подобри живота на другите хора. За това, обаче се изисква да "жертваме" част от себе си, за да откликнем на призванието да бъдем инструменти и слуги на Божието Царство. Но не всичко, което принасяме на олтара, може да бъде пожертвано. За миг, се върнете в Битие и размишлявайте за Исаак.

Една история за приоритетите в живота която се разпостранява в мрежата може да ни помогне.

В час по философия професорът застанал на катедрата, изпълнена с различни предмети и зачакал студентите да утихнат. Тогава взел голям празен буркан и го напълнил с топки за голф. След това, попитал студентите дали съдът е пълен. Те отговорили утвърдително. После професорът взел една кутия с камъчета и я изсипал в съда, разклатил го леко и камъчетата се наместили между топките за голф. И отново попитал студентите дали съдът е пълен. Те пак отговорили утвърдително. Сетне професорът взел кутия с пясък и я изсипал в съда. Естествено пясъкът запълнил всичко. Той попитал още веднъж дали съдът е пълен. Студентите отговорили с единодушно „да“. Тогава професорът взел две чаши с вино от бюрото и изсипал съдържанието им в съда, което изпълнило празното пространство сред песъчинките. Студентите се разсмели. Сега, казал професорът, когато смехът утихнал, искам да Ви кажа, че този съд представлява Вашият живот. Топките за голф са важните неща във Вашия живот – семейството Ви, здравето Ви, децата Ви, приятелите Ви, страстите предпочитанията Ви – все неща, които, ако загубите всичко друго и Ви останат само те, животът Ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща – работата ви, къщата ви. Пясъкът е всичко останало – малките неща. И продължил: „Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата, които са важни за Вас. Обръщайте внимание на нещата, които наистина имат значение за вас. Играйте с децата си, насладете се на семейството и родителите толкова дълго, колкото можете повече да сте ... Винаги ще се намери време да изчистите къщата и подредите. Погрижете се най-напред за топките за голф, за нещата, които наистина си заслужават. Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък“.

Една от студентките вдигнала ръка и попитала: „А какъв беше смисълът на виното?“ Професорът се усмихнал. „Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви покажа, че няма значение колко пълен е животът Ви, винаги ще се намери малко време за приятел да изпиете две чаши вино“. Може би в този момент се усмихвате. Надявам се, че ще вземете този примерен урок под внимание и през следващите дни, да не объркате приоритетите.

Спомени

Основателят на Методистката църква Джон Уесли почина на 2 март 1791 г.

С единственият сън, с който ще го помним

Пристигнах до портите на ада, и там попитах: "Има ли тук римокатолици?" "Да, много", беше отговорът. "От презвитериани?" - "А, има ли много от тях". "От баптистите?" - "Да, има много от тях". - "От методистите?" - "Да, има много тях" Разочарован, от отговорите се отзовах до портите на Рая, където попитах: "Има ли тук, методисти?" - "Не", кратък отговор. "От англиканите?" - "Не". - "От презвитериани?" - "Не". - "От римокатолиците?" - "Не". Тогава попитах, изненадан: "Тогава Кой живее по тези места?" - "Ето, ние не познаваме никой от имената, които споменахте. Ние всички сме християни, спасени по благодат, душите ни са измити в кръвта на Исус, множеството се състои от всички нации и всички езици.

Девотионал 09/2018

Седмичен план за четене на Библията

26 февруари Числа12-14; Марк 5:21-43

27 февруари Числа 15-16; Марк 6:1-29

28 февруари Числа 17-19; Марк 6:30-56

01 март Числа 20-22; Марк 7:1-13

02 март Числа 23-25; Марк 7:14-37

03 март Числа 26-28; Марко 8

04 март Числа 29-31; Марк 9:1-29

#devotional #bulgaro

1 view