• Elpidio Pezzella

Преди твоята майка


Преди да те оформя в утробата, Аз те познавах,

и преди да се родиш, те осветих.

Поставих те пророк на народите.

Еремия 1: 5

Еремия получи шокиращо откровение, относно това, че още преди зачатието му Бог го е познавал. Всяко дете, без дори да се прилага, знае, че е плод от взаимоотношенията между двама родители, дори когато било грешка или "случайно" Вярващият вярва по-различно, чe Бог е знаел за нас преди да ни формира в утробата на майка ни. Има воля, която е над двама души и надхвърля сексуалността на мъж и жена или някаква лабораторна манипулация чието човешкият ум не може да схване: Божията промисъл. За това, трябва да се има предвид, че далеч преди раждането и зачатието е планирано едно божествено дело! Онези, които са имали успешна бременност или са преминали риска от спонтанния аборт, волно или неволно, в резултат на проблемна бременност няма да имат трудност да потвърдят, че в едно раждане винаги има нещо необикновенно! Йеремия разбира, че това е Божията воля, за него, Бог е познал Еремия още преди той да се е оформил в утробата Неговият призив дойде преди да се роди, след като е установил план за него, Бог го беше отделил и призовал. Всъщност какво откриваме: ако развитието на плода не е била подложено на спонтанен аборт, трябва да има причина. Вярващият не трябва да се затруднява да обявява: "Ако живея, това е, защото Бог ме е искал". Колко трудно е да се твърди, че животът ни е свързан с Божията воля. Философии и идеологии възвисяват един необятен индивидуализъм, обобщен с изявлението: "Аз съм това, което съм - това са моите умения". Признавайки, че има Някой, който е позволил съществуването, трябва да увеличи уважението към индивида, творението и всяка форма на живот.

Ако успеем да повярваме в това, че Бог ни е познавал преди, остава трудността да открием причината за нашето съществуване. Кой знае какво е мислил Анри Дюнан за себе си? В резултат на кървавата битка при Солферино (24-ти юни 1859), Анри - хуманист, швейцарски предприемач и филантроп на евангелска вяра - застава пред хиляди хора в областта и тяхната дезорганизация като инициатор за подпомагване. По домове, казарми, църкви и манастири организира импровизирани болници с отряд от доброволци за помагане на жертвите от кървавата битка при Солферин. По този начин дава ново живот на Международния комитет на Червения кръст (на който е посветен 8 май Световен ден на Червения кръст). Днес всички се радват на плодовете на своето съществуване. Младият Йеремия вероятно е смятал, че целта на живота му е да изпълнява църковна служба като свещеник. Тъй като не беше познал Божият мотив. Божественото откровение, което дойде, за него е било "като гръм от ясно небе..." и каза: "Преди да те оформя в утробата, Аз те познавах, и преди да се родиш, те осветих. Поставих те пророк на народите". Ние сме склонни да ни даде мотив на съществуване който да бъде съобразен единствено според нашите нагласи или стремежи, но колко сме готови да открием Божия мотив за нас?

Майчината утроба, която го беше приютила остава анонимна за нас. Няма родено дете без майка. През втората неделя от май на много места по света празниците са посветени на тази фигура. Празнуването на майчинството е историческа традиция, датираща много отдавна. ... През 17-ти век хората, живеещи на Британските острови,така наречено средопостна неделя (Ден на майката) Този празник изобразява събирането на майките и техните деца, отделяни от тях, когато семействата на работническата класа е трябвало да изпращат децата си за домашна прислуга. На Деня на майката, на децата прислужници се разрешавало да се завърнат вкъщи на този ден, за да посетят своите родители. Междувременно през май 1870 г. САЩ Джулия Уорд Хоу на, насърчаване на премахването на робството, предложи създаването на Деня на майката почитащо естествения стремеж на жените за мир. След това, през 1905 Анна Рийвз Джарвис починала и нейната дъщеря, Анна Джарвис, продължила мисията на своята майка. Анна се заклела на гроба на майка си, че ще реализира мечтата на нейния живот за създаване на национален ден в чест на майките. През май 1908 г., две години по-късно, американският конгрес приел съвместна резолюция, подписана от президента Уилсън, въвеждаща национален Ден на майката, подчертавайки ролята на жените в техните семейства . Дори и днес, Денят на майката се празнува от американците през втората неделя на май. В Италия празника достига през петдесетте години, като ранните религиозни конотации посвещават месец май на Дева Мария.

Девотионал 19/2018

Седмичен план за четене на Библията

07 май 4Царе 1-3 ;3 Лука 24:1-35

08 май 4Царе4-6; Лука 24:36-53

09 май 4 Царе 7-9; Йоан 1:1-28

10 май 4 Царе 10-12; Йоан 1:29-51

11 май 4 Царе 13-14; Джон 2

12 май 4 Царе15-16; Йоан 3:1-18

13 май 4 Царе17-18; Йоан 3:19-36

#devotional #bulgaro

15 views