• Elpidio Pezzella

Да имаш състрадание


Тогава Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им,

и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.

Матей 9:35

Ние постоянно имаме нужда да се учим от Исус, нашия истински лидер, "Начинателя и Завършителя на нашата вяра". Само ако оставим Христос да бъде нашият източник на вдъхновение и следваме примера му, ще можем да намалим възможността да направим грешки риска от провал. Разбира се, че по отношение на служението си, беше неуморим, въпреки човешката си натура, Матей разказва: "И ходеше Иисус по всички градове и села, като поучаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа". Въпреки огромните усилия, често е трябвало да се справи с широко разпространеното недоверие (Марк 6: 6), което ограничавало действията му. Докато наблюдавал прииждащите тълпи, Исус е осъзнавал, че основната им нужда е по-голяма от това, което може да направи сам. И все пак той не се отказва, нито се обезсърчавал или е забавял ход. Нещо специално оживява в мисията му: състрадание, максимална жизненост и любов към живота. "А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир" (Матей 9:37). "Състраданието" е едно от глаголите, които най-добре характеризират действието на Исус сред народа, и използването му в Новия завет е насочено единствено към него. Състраданието буквално означава "да страдаш". Бог не е далеч от страданието на никого, но прегръща тези, които страдат. Исус е понесъл нашето страдание.

Матей Фокс, световноизвестният богослов в своята книга Състрадание: духовност и социална справедливост (Клаудиана, 2014 г.) разглежда различни аспекти на човешкия живот - религия, психология, наука, икономика и политика и наблюдава най-дълбоките човешки страхове от гледна точка на състраданието, което е - навсякъде според автора. Състраданието е най-големият източник на енергия. Сега, когато светът се превърна в световно селище, ние се нуждаем от състрадание още повече, отколкото преди, не защото искаме да бъдем алтруистични ... а защото искаме да оцелеем " Често онези, които се опитват да се измъкнат от логиката на "социалното изкачване", за да се съсредоточат върху начина на живот, основан на състрадание и уважение, остават сами, без да имат никаква подкрепа. Тогава това се превръща в необходимост да погледнат към онези, които са имали състрадание и са имали, докато дадоха накрая живота си за нас. Този човек който е изпълнени със състрадание, и вижда отвъд, видимото, точно както Исус видя умората и изтощението, потисничеството и обезсърчението на онези, които се обърнаха към него. Само такъв човек може да бъде модел на добрият настойник който да се погриже за хората да ги третира като "овце без пастир" следователно без да търси собствения си интерес или да ги изостави като наемника " вълкът да ги разкъса". В притчите за добрия самарянин и състраданието блудния син се превръща в двигател на действия, които спасяват живот: да се погрижим за пострадалият човек, празнувайки завръщането на блудният син в къщата.

Твърдостта на сърцето, враждебността, клеветата – всички тези неща се противопоставят на милосърдието (Марк 3: 5), контраст между две човешки отношения, от които човек може и трябва да се възмущава, както се е възмущавал Исус. Онова, което прави човек неспособен да проявява състрадание е коравосърдечието, затова ние трябва го изобличим и премахнем. Тъжното е, че не можем да отречем самия факт, че душата е обхваната от влечение към злото и когато сърцето закоравява, можем да видим злото у човека в цялата му трагична сложност и дълбочина от ожесточения и убийства. Вкамененото сърце е опасен симптом на отстъпление и безразличие, което може да ни даде непосредствено интуицията, че Исус е "безполезен". Ум, който е помрачен от егоизъм и нечестие остава фокусирано върху себе си, и не може да осмисли факта, колко голяма е реколтата и колко малко са работниците. Исус поиска от учениците, да вникнат в нуждите на другите, и да не се колебаят, но да откликнат, без да търсят своето си, защото колкото и много да са работниците винаги ще има недостиг затова нека се молим на "Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си".

Девотионал 23/2018

Седмичен план за четене на Библията

04 юни 2Летописи 21-22; Йоан 14

05 юни 2 Летописи 23-24; Йоан 15

06 юни 2 Летописи 25-27; Йоан 16

07 юни 2 Летописи 28-29; Йоан 17

08 юни 2 Летописи 30-31; Йоан 18:1-18

09 юни 2 Лотописи 32-33; Йоан 18:19-40

10 юни 2 Летописи 34-36; Йоан 19:1-22

#devotional #bulgaro

10 views