• Elpidio Pezzella

Стотникът и Исус


"Казвам ви: такава вяра не съм срещал даже и в Израел."

"А хората, изпратени от стотника, се върнаха в къщата и видяха, че слугата е оздравял".

Лука 7:9б-10

Исус избира Капернаум за своето пребиваване след смъртта на Йоан Кръстител. От Евангелията научаваме, че това крайбрежно село на север / западния бряг на Тивериадското езеро (Генисарет), е било най-посещавано от Исус в последствие се превръща в център на служението Му. Кой знае, дали името да е повлиало да направи този избор. Всъщност, в превод от иврит името Капернаум означава "Селото на Наум". буквално означава утешител "село на утеха". Тук, в Капернаум, Христос се среща с рибарите Йоан, Петър, Яков и Андрей, а също и с бирника – Матей, които стават бъдещите Му ученици, а в местната синагога поучаваше за хлябът на живота. Това беше мястото където учителя се завръщал от всяко пътуване. Като митнически пункт там имаше малък римски гарнизон. И ето, че току-що се е върнал, когато някой юдейски старейшини, чакаха Исус за да посредничат в полза на слугата на стотника, който беше тежко болен, на когото господарят му държеше много. Застъпничеството на евреите, независимо от това, че е само по себе си, се основава на заслугите, които те отдават на римският войник доколкото той е допринесъл за изграждането на синагогата, за тях неговият глас е бил особенно скъп. Фактът, че Исус ги следва без коментар предполага, че е знаел за него. Учителят не прави разлика между римлянин или евреин, но се е позовава на тези, които с вяра Го призовават.

И докато групата почти е достигнала дестинацията си, винаги последвана от множеството, тук срещат втори взвод, този път обаче, изпраща своите приятели да известят на Учителя да се спре: "Не дойдох лично при теб, защото считам себе си за недостоен, но ти само кажи и слугата ми ще оздравее. Самият аз съм подвластен на други, а на мен са подчинени войниците ми. Като кажа на някой: «Иди!», той отива. Като заповядам на друг: «Ела!», той идва. На слугата си казвам: «Направи това!» и той го прави". Като чу тези думи, Исус се смая. Той се обърна и каза на множеството, което го следваше: „Казвам ви: такава вяра не съм срещал даже и в Израел“. За разлика от сириецът Нееман, който се съмнява в действието на пророк Елисей, разчитайки на високия си военен ранг, изисквайки уважение, римския офицер е готов да приеме силата на Исус точно заради властта, която е упражнявал. Има ли акт на по-голямо смирение и искреност от това, в които да не считаш себе си за достоен да приемеш Христос? По мнението на Лука той първо поверява на евреите, а след това се обръща към своите приятели.

Пред нас се разкрива, дълбокия динамизъм, на действащите лица в историята в която някой прави нещо за друг, свое действие, свързано едно с друго, което върви към факта - появяването на Исус, същевременно всички участници на сцената остават анонимни. Стотникът е загрижен за болния си слуга. Еврейските старейшини се застъпват за намеса и препоръчват стотника пред Исус. Приятелите отиват да се срещнат с Исус от името на римляните. Господ слуша тяхното искане и тръгва, малко след това за да спре - оставайки почти зрител на случващото се. И във всичко това римския офицер-стотникът и учителят не влизат в пряк контакт помежду си. Вярата на стотника се разширява в един огромен кръг и постига желания ефект до точката да получи одобрението на Господа, който без да каже, една дума, болният слуга беше излекуван. В историята на стотника, вярата му, довежда евреи и приятели за да се свържат със Исус. Вярата не се нуждае от специални места и / или ритуали, тя не винаги има отговор, но винаги движи Божията ръка.

Нова учебна година

В тези дни училищните порти отново бяха отворени. За учителите, различните служители и всички студенти, които са започнали учебните занимания, имат нашата подкрепа в молитва .

Девотионал 37/2018

Седмичен план за четене на Библията

10 септември Притчи 8-9; 2 Коринти 3

11 cептември Притчи 10-12; 2 Коринти 4

12 септември Притчи 13-15; 2 Коринти 5

13 септември Притчи 16-18; 2 Коринти 6

14 септември Притчи 19-21; 2 Коринти 7

15 септември Притчи 22-24; 2 Коринти 8

16 септември Притчи 25-26; 2 Коринтяни

#devotional #bulgaro

47 views