• Elpidio Pezzella

Не замисляй зло ...


Тогава мъдреците му и жена му Зареса му рекоха:

Ако Мардохей, пред когото си почнал да изпадаш, е от юдейски род,

ти не ще му надвиеш, но без друго ще паднеш пред него.

Естир 6:13б

Книгата на Естир, подобно на всички библейски текстове, дава насоки на нашата вяра в нашето ежедневие. В историята е отбелязано една значителна роднинска връзка. Всъщност, Мардохей поема грижата за братовчедката си Естир след смъртта на нейните родители. Свидетели сме на осъществяването на божественото намерение, който убягва от всяко човешко разбиране и начини непознати за нас, до неговото изпълнение – за спасението на един цял народ. Събитията около младата Естир се развиват между драмата и напрежението на двама мъже: асирийския Аман (довереният човек на царя) и евреина Мордохей (братовчед на Естир). Между тези двамата се развива истински конфликт, който има своето четене по думите на съпругата и съветниците на Аман, способни да видят Божията невидима ръка в действие: "Ако Мардохей, пред когото сте започнали да падате, е на расата на евреите, няма да можете да им удържите Ще се предадеш пред него" Мардохей, също толкова благословен и одобрен от Бога, не се огъва да наведе глава пред деспотичното отношение на Аман.

Аман заслепен от омразата си, срещу Мардохей, не се колебае да вземе решения в ущърб на цял един народ. За да елиминира един, той е готов да погуби цяла човешка раса. Поуката която можем да научим е, че злото което искаме да вършим на другите може да има обратен ефект - коварният план да бъде напълно осуетен, по инициативата на само един! Внимавайте когато желаете злото на някого, защото може да се окаже, че му правите доброто, което не искахте. Можем да забележим някаква форма на "божествена ирония", защото смъртният сюжет на Мардохей се обръща срещу Аман, който го е проектирал, вплетен в своите планове за отмъщение, той бива изправен през немислимото за него. Всъщност има редица събития, които преобръщат всичко. Мардохей се оказва, че прави на Аман онова, което е било предназначено за него. Апостол Павел пише: "А вие сте от него в Христа Исуса, който стана за нас от Бога мъдрост, и правда, и освещение, и изкупуване; тъй щото според както е писано: "Който се хвали, с Господа да се хвали" (1Коринтяни 1:30-31). Бог обича смирените. Пълното посвещение и ангажираността в служението след време, водят някой с переспективно да станат "известни" и несправедливо да понасят ревността и завистта на някои. Други, вместо това, вглъбени в собствения егоцентризъм, самодоволно се впускат в търсене на уважение и слава и подчинение.

Ние сме склонни по същество да се обличаме като Мардохей и често вярваме, че сме заобиколени от множеството като Аман, който иска нашето зло. Ами ако сме се облекли като Аман? Тогава трябва да се поверим на силата на прошката, защото при една понесена несправедливост, ние също можем да бъдем изкушени да реагираме със същата монета, задействайки една реакция без край. Освен това, тъжният епилог на противника никога не би трябвало да поражда в нас чувства на триумф. Както Христос на кръста, ние винаги трябва да се молим за "онези, които не знаят какво правят". От гледна точка на вярващите, думите на съпругата на Аман подхранват нашата вяра в Бога, който винаги наблюдава онези, които му принадлежат. Историята на Исаак, подобно на баща му Авраам, загатва за постоянната Божия близост, грижа за да го утешава и умножава богатсвото му. Инстинктивно ревността расте около него, трудностите се увеличават. Изправя се пред внезапни препятствия, конфликти и кавги до такава степен, че той е принуден да напусне страната, с уверението: "Аз съм Бог на баща ти Авраам; не бой се, защото Аз съм с тебе, ще те благословя и ще умножа твоето потомство заради слугата Ми Авраам" (Битие 26:24). Нека уверено да позволим на нашия Бог да ни води според, Неговите намерения в историята приготвена за нас и с нас. Злото никога няма да надделее!

Девотионал 38/2018

Седмичен план за четене на Библията

17 септември Притчи 27-29; 2 Коринтяни 10

18 септември Притчи 30-31; 2 Коринтяни 11:1-15

19 септември Еклисиаст 1-3; 2 Коринтяни 11:16-33

20 септември Еклисиаст 4-6; 2 Коринтяни 12

21 септември Еклисиаст 7-9; 2 Коринтяни 13

22 септември Еклисиаст 10-12; Галатяни 1

23 септември Песен на песните; Галатяни 2

Понеделник 21 е Международен ден на мира, нека издигнем молитвите си за да царува мир над цялата земя, докато във всяко сърце се издигне знамето на Принца на мира.

#devotional #bulgaro

3 views