• Elpidio Pezzella

Постоянствайте в братолюбието


Постоянствайте в братолюбието

Евреи 13: 1

Авторът на евреите представя любовта като чувство на отговорност, което да продължи във времето. На гръцки изразът е много по-синтетичен, "Филаделфия", което е взаимоотношение на приятелство, братска обич, а след това глаголът "менèто" "остава": което можем да преведем "братската любов която остава, търпи и устоява" Бог е дал най-хубавия от всички дарове – способността да живеем заедно като приятели и братя свързани в единство в една общност. Неслучайно, Исус е казал: "По това ще познаят всички, че сте Мои ученици – ако имате любов помежду си" (Йоан 13:35, Римляни 12:10). Човек не може да обича само един ден; нито може да обича в определени дни; не може да обича, когато го почувства или има нужда. Любовта е за всички времена, и намира своето проявление в съответствие с това което е продиктувано в 1Коринтяни 13. Любовта никога не затваря порти, винаги е отворена към всички да посреща и настанява. Всъщност, гостоприемството е една принципна ориентация към всички хора, следващото увещание – първата врата на любовта. При честването на Великден, евреите винаги са приготвяли едно място на масата в повече, поради тяхното разбиране за добродетел "Който е гладен нека дойде да се храни и празнува с нас" Песач (Великден). В старозаветния свят гостоприемсвото е било фундаментално, тогава хотелите не са били познати, пътуванията бяха възможни само ако семействата са били съгласни да подслонят, поклонниците и пътниците. Първите Апостоли и всички служители на Евангелието през първите векове са имали възможност да пътуват по света благодарение на хората които дадоха своето гостоприемство, своето доверие и приятелство през годините, предлагайки храна и подслон. Ние днес - особено в западната част на света - нямаме представа за какво става въпрос. В примитивната християнска общност гостоприемството беше силен пример за братска любов, модел на божествен прием.

Поканата на глава 13-а на евреите е да се разгледа основно живота на общността, като поставя акцент върху християнската солидарност. Авторът не само настоява да посетим затворниците, но да се считаме за техни другари и съмишленици, които споделят една затворническа килия. В действителност, ако вникнем в тяхната същност, ще разберем нашата идентичност, истината за нашето братство. Трябва да накараме хората да почувстват нашата съпричастност, като бедни с бедните, болни с болните, затворници с затворниците. Несъмнено се нуждаем от промяна на манталитета, призвание към милост и състрадание срещу всички форми на арогантност, защото трябва да се грижим (обичаме), не заради задължението или да гоним цел. Самарянинът по пътя на Йерихон нямаше никакви задължения и, за разлика от свещеника и левита, показа своя манталитет на християнска солидарност. Точно както Христос се отказа от всичко и стана подобен на братята си, изпитан във всичко - премина през нашите житейските обстоятелства, ние също сме призовани да го последваме и бъдем Негов пример. Исус не се представяше като благодетел Бог, който прави чудеса на всеки, който искаше, но той проявяваше съчувствие и състрадание на всяко човешко същество. Жалко е да отбележим, че за мнозина вярата става все по-течна, без контакти и отношения, без общение с братя, взаимна обича и свято служение: до отхвърлянето на всяка форма на задължение, което също, съответства на общото безразличие в полза на другите. На практика, ние сме склонни да реагираме и отхвърляме, първо: Духовния наставник или хора опериращи в тази област, и вместо тях, ние издигаме учители по нашите собствени страсти. Поверителността е привилегирована, пази се в частен ред за това, което засяга живота ви, и отказва каквато и да било насока. Отиваме до някой кладенец и търсим да пием (вода) според жаждата ни, без да се нуждаем от ръководство, от някой който да те направлява – противно на това, което учи Писанията. Всеки един желае да ходи по собствения си път, без оглед на това, което Бог казва по въпроса. Но онези, които омаловажават ролята на пастира, забравят онези, които са се грижили за тях и са ги възпитавали да вървят по пътя на Господа.

Писателят на евреите увещава: "Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им" (13:7). И по-нататък: "Подчинявайте се на онези, които ви ръководят, и се покорявайте, защото те бдят за вашите души като такива, които ще отговарят; за да правят това с радост, а не с въздишане, защото да го правят с въздишане не е полезно за вас". Ограничавам се, с тези думи който ви приканват, лично да размишлявате.

Девотионал 42/2018

Седмичен план за четене на Библията

15 октомври Исая 45-46; 1 Солунци 3

16 октомври Исая 47-49; 1 Солунци 4

17 октомври Исая 50-52; 1 Солунци 5

18 октомври Исаия 53-55; 2 Солунци 1

19 октомври Исая 56-58; 2 Солунци 2

20 октомври Исая 59-61; 2 Солунци 3

21 октомври Исая 62-64; 1 Тимотей 1

#devotional #bulgaro

10 views