• Elpidio Pezzella

Вик от сърцето


Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Исус Навин 1:8 Да размишляваш Словото "ден и нощ" означава нещо по-дълбоко и по-интимно от прочетените, наизустени речи. Повечето вярващи подхранват вярата си в социални мрежи за виртуална комуникация ,чрез блогове, туитове и актуализации на състоянието, видео и аудио (без да знаят източника директно) бавно изостават от личното изучаване и размишляване на Библията. Исус Навин е бил все още в пустинята, когато получи това указание, за да подчертае, че на мястото, където има само мълчание (без думи), Бог говори. Следователно вслушването е отправна точка на вътрешно размишление, което позволява на Писанията да слязат в дълбочините на сърцето, с уста и вяра да бъдат декларирани. Развивайте способността да спрете мислите си, умът ви да не блуждае или разсее, спомага на вярата ви да бъде чувствителна към тихите нашепвания на Духа. Когато нежният шепот проговори в мълчание, необходимо е, да действате, без колебание - далеч от хилядите съмнения, които могат да се напълнят умовете. Понякога, за да действаме с вяра, трябва да спрем мислите си, защото Неговите мисли не са наши мисли. Вярата трябва да бъде безразсъдна и непримирима, защото вярата е лудост, а не логично разсъждение. Ако обичате себе си и искате да знаете Божия план за вашия живот, отделете малко време за четене и размишлявне на Неговото Слово. Ето защо, вярващи християни, търсете истината, слушайте истината, научете истината, обичайте истината, кажете истината, придържайте се към истината, защитавайте истината до смъртта, защото истината ще ви освободи от греха, от дявола, от смъртта на душата и в крайна сметка от вечната смърт”. Това са думите на бохемския теолог и реформатор Ян Хус (обяснение за изповедта на вярата, 1412 г.), век преди началото на Реформацията. Вдъхновен от англичанина Джон Уиклиф (1330-1384), Хус насърчава религиозно движение, което отхвърля божественото закрепване на папството, подкрепя причастието, предлагано под формата на хляб и вино и се бори срещу индулгенции, поклонения, прибягвания към ходатайството на светиите и почитането на реликви. Призован за последен път да се отрече от учението си пред Констанцкия съвет, Хус вдигна очи към небето и отговори: „Бог ми е свидетел, че никога не съм преподавал това, в което съм обвинен от сгрешили свидетели. В истината на евангелието, което съм написал, преподавал и проповядвал е било насочено само да откъсна хората от греха, днес аз ще да а умра със задоволство“. Поставиха на главата му корона от кръгла хартия с три рисувани дявола и написаха "Това е ересиарх" и го заведоха на клада. Беше 6 юли 1415. След това неговата пепел беше хвърлена в река Рейн. За да предпазим вярата си от продавачите на илюзии и от промоутърите на последната новост, задължително трябва да преминава през библейския текст, в който трябва да се вкорени и утвърждава вярата ни. Библейско-Христоцентричното послание, е задължение на всяко служение, при поучаването на вярата. "И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово" (Римляни 10:17). Посланието което беше адресирано към Исус Навин, идваше от сърцето на Бога, този, който ни обича и наставлява за наше добро. Исус направи същото с учениците, като ги предупреди да пребъдват в Неговото слово. Нека това писание да бъде и вик от сърцето ми: "Медитирай върху Словото ден и нощ".

Предано 27/2019 Седмичен план за четене на Библията 01 юли Йов 20-21; Деяния 10:24-48 02 юли Йов 22-24; Деяния 11 03 юли Йов 25-27; Деяния 12 04 юли Йов 28-29; Деяния 13:1-25 05 юли Йов 30-31; Деяния 13:26-52 06 юли Йов 32-33; Деяния 14 07 юли Йов 34-35; Деяния 15:1-21

#devotional #bulgaro

1 view