• Elpidio Pezzella

Вярата на стотника


Тогава Исус каза на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час. Матей 8:13 Историята на стотника е разказ, който предизвиква вяра. Не е трудно да се вгледате и да разпознаете себе си, в образа на този човек, особенно когато имате болен роднина и преживявате същата драма. Стотникът беше много загрижен за състоянието на своя слуга. Следователно, не родствената връзка го е накарало да се обърне към Исус, но дълбоката загриженост на този офицер, в която трябва да се вглеждаме и да се поучим взаимно да се допълваме в църквата, като членове на едно тяло, които, всеки според своята мяра, помагат един на друг. Думите на един езичник, пропити от болка, подчертават нашето егоистично същество, фокусирано изключително върху собствения ни конфорт. Животът на другите през повечето време, преминава пред очите ни, почти незабелязано. Библията, обаче, напомня да се радваме с тези, които се радват и да страдаме с тези, които страдат. Всеки от нас е уникален и затова трябва да се научим да разпознаваме нуждата на другия въз основа на неговата специфичност.

Исус не се колебае, веднага се отзовава на молбата на римския войник, като отговаря: „Ще дойда и ще го излекувам“ (ст. 7). Как и ние бихме искали да чуем същите думи. Какво предизвика, този необикновен отговор: ще дойда и ще го излекувам? Няма съмнение в това, че искането му, не е центрирано върху своите егоистични мотиви, а лично приема с импулса на състрадание и съпричастие. Нека духът ни се върне към онова, което се движи не от всичко, което е плътско, а от онова, което е духовно. Нужно е ние да подхранваме тази чувствителност, за да изпитваме състрадание към онези, които бавно угасват, без Божията благодат, така, че да пробуди в нас „страст към изгубените души“. Нека се запитаме, какво допринасяме за Евангелието да събори стените на безразличие? Какво още можем да направим, за да продължи да спасява изгубеното? Ако е вярно, че Духът е този, който убеждава за грях от нас зависи да се молим, да ходатайстваме за онези, които са вързани и не могат да се молят, защото нашата борба не е срещу плът и кръв. Борба, която трябва да се води именно с молитва и със Словото. В разказа си (7:1-10) Лука пише, че той най-напред изпратил еврейските старейшини и чрез тях отправил своята молба за състоянието на своя слуга.Те подчертаха добрината на стотника пред Исус, поради лични заслуги, понеже е извършил много благочестиви дела за еврейския народ. Техният манталитет все още беше свързан със Стария завет. Склонни сме да следваме Христос според нашите мисли и надежди, като губим от поглед факта, че Исус трябва да е центъра на всичко което правим. Стотникът, въпреки че е човек с власт и позиция, се проявява с цялото си съкрушение и смирение, чувствайки своята човешка греховност и недостойнство, да приеме Господ да влезе в домът му. Освен това той знае, че е римлянин, докато Исус е евреин и че те не са влизали в къщата на римляните, за да не ги считат за нечисти. Стотникът, освен, че беше човек на власта, разбираше добре, че словото на Исус има власт над доброто и злото, над смъртта и болестта. Като такъв, стотникът Го помолил: кажи само дума и слугата ми ще оздравее! Той разпозна силата, която притежава Неговото слово, докато ние често не вярваме, че те също могат да бъдат насочени към нашия живот. Христос е изумен от един езичник който смирено разпознава силата на Божието слово, от тази силна вяра, каквато признава, че не е срещнал в Израиля. Думите на Исус влязоха в сила и слугата беше изцелен. Имате ли същото смирение да кажете „аз не съм достоен“?

Предано 41/2019 Седмичен план за четене на Библията 07 октомври Исая 28-29; Филипяни 3 08 октомври Исая 30-31; Филипяни 4 09 октомври Исая 32-33; Колосяни 1 10 октомври Исая 34-36; Колосяни 2 11 октомври Исая 37-38; Колосяни 3 12 октомври Исая 39-40; Колосяни 4 13 октомври Исая 41-42; 1 Солун 1 На 13 октомври 1649 г. в Женева умира Джовани Диодати (роден на 3 юни 1576 г.) в Женева. Известен най-вече с неговия превод на Библията на италиански (1607 г.) и на френски (1644 г.), първият, който се чете от много италианци. Италианският превод, така наречената Диодати, се счита за монументална работа за използваната лексика, за интензивността и суперфините термини, използвани за верността на текста, до който би могъл само човек от изключително висок калибър и с даровете дадени от Светия Дух, успя да постигне в млада възраст, потвърждавайки истинско посвещение.

#devotional #bulgaro

10 views