• Elpidio Pezzella

Погрешният Ной


Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога. Битие 6:9 Ной е един от старозаветни примери за хора, които са се показали верни, въпреки изключително тежка обстановка, до толкова ,че авторът на Посланието до евреите, разглежда и поставя Ной сред героите на вярата, като наследник на правдата, която е чрез вяра (Евреи 11:7). В извратено и корумпирано общество - заслужаващо унищожение, синът на Ламек единствен той е наречен “праведен и непорочен". Той е бил най-доброто човешко същество по лицето на земята и това е доказано от факта, че за разлика от съвременниците си, той е ходел с Бога. И Ной извърши всичко, според както му заповяда Бог; така направи (Битие 6:22). Цялостното му предаване и упование в Бог му позволява - да започне работа със вяра, (събирането на материала) с „налудничева“ идея - продължава да сглобява огромният ковчег и накрая завършва. В същото време подслонява избраните земни животни - завалява дъжд на земята и водата се усилвала, докато покрива всичко което е имало под небето. След каря на бедствието, когато водите отстъпиха - Ной не само проявява, отношение на търпеливо и уверено изчакване, но и приношението от негова страна разкрива, че пред очите му има страх от Бога. Всъщност „И Ной издигна жертвеник на Господа; и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица и ги принесе за всеизгаряния на жертвеника; и Господ помириса сладко благоухание” (Битие 8:20-21). Първата му мисъл бе да благодари на Бога. С генеалогичния разказ и потомците, които населяват земята, историята на този възхитителен човек, можеше да бъде завършена, рамкирайки разказа, който да остави безупречни следи, върху платното на живота му. Но Библията не го прави, концентрирана в бащата, - изтъква финалният епизод, след като са напуснали ковчега. Колко е продължило това време, не знаем. Писанието просто ни информира в следващата глава, че: „В това време Ной започна да обработва земята, и насади лозе ; и като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си” (Битие 9:20-21). Ной насади лозе - първият лозар обработва земята, текстът като ,че ли се опитва да ни подготви за сладостно време на гроздобер и производство на вино. Ной направи точно това и започва да пие. Нормално е, бихме казали. Защо тогава би го произвел? Но глаголът "да пия" веднага следва "напиване". Мъдрият старец, човек с вяра и богобоязливост, преминава границата на разумната консумация на виното и става причина да паднат моралните задръжки. Опиването на праотеца Ной е свързано с неговият уязвим момент, в който губи всяка задръжка и се съблича. Бихме казали, добре, че се е намирал в шатрата си! Това обаче не оправдава „праведния и непорочен“ човек. От поведението на сина му Хам, виждаме, че тази неприятна гледка, бележи отношението му към баща си. Хам се надсмива на баща си, и това действие го поставя под проклятие.

Това, че си най-добрият от своя народ и Божието око да е върху теб, това не означава „безгрешен“ свободен от слабости и падения. Изключителната природа на Писанието също, се крие в това. Ние нямаме пред себе си модели, които да не можем да достигнем, но има и по лоши примери от нас – способни да изпълняват необикновени дела, водени и укрепени от Божията ръка. В крайна сметка, трябва да си спомним какво е било началото, а именно когато Бог реши да унищожи човешкия род с голям потоп: „Но Ной намери благоволение в очите на Господ“ (Битие 6:8). Началото на историята на този човек се крие в благодатта, която Бог му дава. Трябва да внимаваме в предупрежденията, дадени в писанията, да не се предаваме на безделие и да не изпадаме в униние - баща на пороците, вдъхновител на лекотата. Много малко е необходимо, да съсипем образът на един живот в неговата цялост и да изгубим достойнството.

Предано 46/2019 Седмичен план за четене на Библията 11 ноември Йеремия 50; Евреи 8 12 ноември Йеремия 51-52; Евреи 9 13 ноември Плач Йер. 1-2; Евреи 10:1-18 14 ноември Плач Йер. 3-5; Евреи 10:19-39 15 ноември Йезекил 1-2; Евреи 11:1-19 16 ноември Йезекил 3-4; Евреи 11:20-40 17 ноември Йезекил 5-7; Евреи 12

#devotional #bulgaro

2 views