• Elpidio Pezzella

Ходете така, за да угодите на Бога


По-нататък, братя, молим ви и ви увещаваме в Господ Иисус: така, както сте научили от нас как трябва да живеете и да угаждате на Бога – както и живеете наистина – така да преуспявате все повече и повече. 1 Солунци 4:1 Коледа наближава и много скоро, ще отмине още една година.Освен синдрома „на бързащите хора“, който напада мнозина по време на празниците, най-голямото предизвикателство е, че са принудени да се включат в истинския маратон, да тичат от къща на къща, от маса на маса, на всички роднини... така да се каже, да изглеждаме колко сме добри. Това ме кара да се усмихвам, на това покриване с ореола на святост, доброта, скривайки косъма, който целогодишно расте по кожата им. По добре това, отколкото нищо! Трябва ли да оценяваме готовността на всеки, който иска да направи нещо добро или най-малкото добрата проява в полза на друг човек, подобно на добрите дела на младия мармот или момчето - скаут или да бъдем честни със себе си? Неимоверно вярвам в доброто и всичките му проявления, но не можем да го свеждаме до задължение, сякаш тези, които се нуждаят през тези дни, ще имат трайно удовлетворение. Така да се каже, метод от който бих се дистанцирал. Павел пише до Солунската църква с високата похвала, за това, че са проповядвали Евангелието и че вярата им е отекнала в Македония и Ахая.Това не бяха просто благочестиви думи, а конкретна вяра, придружена от действие. Всъщност тяхната братска любов и единство свидетелства за това. А на онези, които постоянстваха с радост, въпреки трудностите и изпитанията с които се сблъскват, апостолът ги увещава да дават повече от себе си във всичко. Солунци бяха научени как да ходят и да угаждат на Бога: да избраха пътя на освещаване, въздържание и отдалечаване от суетния начин на живот на езичниците. Животът на християнина не може да бъде забулен с лоши навици, а трябва да се откроява с братска любов. След това Павел добави това: „ усърдно да се стараете да живеете в мир, да се грижите за своите неща и да работите с ръцете си“ (1 Солунци 4:11). Нищо трудно, просто искайте. Да угажадате на Бог, прави също толкова приятно ходенето с Него. Мъдрият Соломон заяви, че пътищата на мъдростта „Пътищата ѝ са пътища приятни и всичките ѝ пътеки – мир.“ (Притчи 3:17). Искам да ви насърча така да преуспявате все повече и повече, чрез думите на Джордж Уайтфийлд, който се сети за един вярващ, който на смъртното си легло каза на приятел: „Чували ли сте последните думи на много мъже преди смърта, ето това са мои: живот, прекаран в общение с Бога, е най-голямата радост, която съществува в света“. И тогава той коментира: „Мога само да потвърдя, че това твърдение е вярно. Вярно е, че съм бил под знамето на Господ Исус само няколко години, но имах повече радост в един-единствен момент на общение с моя Бог, отколкото бих могъл да имам в хиляди години от живот в грях. Обръщам се към всички вас, които се боите от Бога и ходите с Него: не е ли така? Един ден в дворовете на Господ за вас не беше ли по-добър от хиляда без Него? Когато спазвахте Неговите закони и постоянствахме в тях, не бяхме ли добре възнаградени? Нима Неговото слово не е по-сладко от мед и от капките на медена пита? Или как се почувствахте, когато като Яков се борехте със своя Бог? Не дойде ли Исус при вас за да ви утеши докато размишлявахте, по полетата разчупвайки хляба на Словото Си? Скъпи Господи, в тези дни, в които, поне привидно, трайните ценности на привързаността и здраве се преоткриват, дори и икономиката да има винаги надмощие над общото настроение, за мнозина пустинята сякаш няма край. Ето защо е необходимо да продължим пътуването в суровата пустиня или в заплетените степи, за да не оставяте място на разочарованието да ви победи, бъдете уверени в сигурната надеждата която „не посрамва” за промяна или за подобрение вярвайте, че ще наваксате пропуснатото през новата година Определено онези, които са избрали да се доверят на Господа, знаят, че това няма да е въпрос на определено време или конкретен ден, а по-скоро на вяра която се подхранва единствено от библейските текстове, които нямат изменение, чийто терминал е небесната слава, точно както е изразено в писмото на Паолино, „И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи“ (1 Солун 4:18). Предано 52/2019 Седмичен план за четене на Библията 23 декември Наум; Откровение 14 24 декември Авакум; Откровение 15 25 декември Софония; Откровение 16 26 декември Агей ; Откровение 17 27 декември Захария 1-4; Откровение 18 28 декември Захария 5-8; Откровение 19 29 декември Захария 9-12; Откровение 20

#devotional #bulgaro

3 views