Не бойте се, но продължавайте да говорите

31.12.2017

 

И Господ каза на Павел нощем във видение: "Не бой се, но  говори и не млъквай; защото аз съм с теб,
и никой няма да те нападне и да ти стори зло; защото имам много хора в този град ".

Деяния 18:9-10

 

Началото на новата година, поднася винаги нови очаквания, мечти и разни цели, но до голяма степен те се подновяват всяка година. За съжаление, въпреки ентусиазма и поетите ангажименти, ние не винаги имаме възможноста да постигнем очакваните резултати. Често, именно в такива моменти, ние се чувстваме малко, "както апостол Павел", след бягството му от Берия и половината успех в Атина, когато достигна Коринт започна мисията си сред обичайната съпротива на евреите. Евангелистът Лука разказва в Деяния едно нощно видение, в което Господ увещава и насърчава своя слуга. Надявам се, че тези думи могат да имат същият ефект и да прокънтят силно в дълбините на сърцето ви: не бой се, но говори и не млъквай: защото Аз съм с теб”. Каквото и да е вашето служение, не е времето сега да се отказвате, всъщност сега е време да продължите. Убеден съм, че ако  осъзнавате, че това, което вършите е, за доброто на другите, Онзи, който ви е призовал, няма да  ви остави сами в моменти на трудност: "Аз съм с теб". Не позволявайте страхът да  вземе превес и да ви заблуди, но ако дойдат моменти когато менгемето трябва да се затегне, тогава можете да прибегнете до вашето тайно и мощно оръжие: "извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, ..." (Еремия 33: 3 ).

Всеки ден можем да имаме достъп до божиите мисли, като четем Писанията. Един от моите задължения е именно да ви насърча и подкрепя в това отношение. Нека да се ангажираме заедно  да минаваме през молитвената стаичка, преди да планираме нашите проекти - защото там  нашият Бог ще ни покаже "велики и тайни неща, Които не знаеш". Поглеждайки към вечната цел, апостолът ще има възможността да напомни в коринтяните, че "но знанието възгордява,а любовта назидава.  Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Но, ако някой люби Бога, той е познат от  Него" (1 Коринтяни 8: 1b-3). Винаги търси знания, основани върху твърдата основа на писанията, за да бъде нашият компас ориентиран от любовта, която  изгражда. Уилям Лоу, един от авторите на религиозни книги на осемнадесети век, заяви: "Хиляди са готови да разнищят  доктринално всяка подробност и да обучават другите в тънкия смисъл на думите на Писанието - но много малко са тези, чрез които Святият Дух може да доведе новородените  [хора]  в Божието царство". Смирено се моля да бъда един от тях, или поне някой, който изгражда.

здаден на 01/2018
седмичен план за четене на Библията

01 януари  Битие 1-3; Матей 1
02 януари  Битие 4-6; Матей 2
03 януари  Битие 7-9; Матей 3
04 януари  Битие 10-12; Матей 4
05 януари  Битие 13-15; Матей 5:1-26
06 януари  Битие 16-17; Матей 5:27-48

07 януари  Битие 18-19; Матей 6:1-18

Please reload