Бог прави да растем

23.01.2018

"Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте

И така, нито който сади е нещо, нито който напоява,

а Господ, Който прави да расте”

1 Коринтяни 3:6-7

 

Апостол Павел разглежда с това писмо разделенията и раздори, които са станали по време на неговото отсъствие - общността на Коринт. Въпреки  репутацията им на  "духовност", в основата и стои завист и противоречия между вярващите, която ни дава  ясната представа за тяхната духовна инфантилност. Всъщност, Павел пише, че им говорил "като младенци в Христа" За съжаление не само общността се превърна в кръг от интелектуалци и философи, но и във вътрешният живот на църквата се бяха появили фракции  елементи на духовен конфликт които застрашаваха  съществуването и като общност. С бащинска грижа, не като един от многото учители, апостола е възнамерявал да ги накара да разберат колко е безполезно разделението и присъединението към различните проповедници. Служението, на нито един проповедник, може да има повече стойност или познание необходимо за спасение, по вече от друг проповедник или учител. Тези, които Господ призовава да се грижат за Неговата нива за изграждане на Неговото здание, имат честта да ходят в близко сътрудничество с Бога, които, не са нищо друго освен  инструменти в Божиите ръце. Независимо от тяхното призвание  в Христовото тяло, определящата част винаги и изцяло принадлежи на Бога, "Този който прави да расте".

 

Църковната общност е призована да не изпада във фракционизъм, така също и "Божиите сътрудници" да не се поддават на изкушението да поглеждат към другите като на свои съперници, като изключим и конкурентната логика, която може да се разгърне в дадена общност, давайки пространство на "плътта". Ето защо е добре да обмислим, че винаги има някой който започва работата и други, които поемат и продължават; както тези които засаждат и онези които напояват. Само в тези термини ще бъде взето под внимание, колко е необходим приноса на някой друг преди, или след нас. И тогава ще видим окончателните резултати да бъдат положителни, когато оставим пространство за Божията намеса която прави да расте. Искам да увещая преди всичко, духовните наставници които се трудят на Божията нива или в областа на духовното изграждане независимо, от пасторска дейност която изисква неговото присъствие, нека бъдат внимателни да не се обвързват с вярващите, но: да бъдат духовни водачи които привеждат  вярващите при Христос. В допълнение, Павел напомня на своите събеседници, като споделя с тях" Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех" (1Коринтяни 2:3б) и въпреки това проповядването му беше "демонстрация на Духа и на властта". Колко важно е, да намерим отново това равновесие между човека и свръхестественото. Духовният водач не трябва да е силен, но да е наясно със своята човешка  слабост, тогава ще може да бъде употребен като божествен инструмент със страх и трепет, притежаващ пълна отговорност и чувство за отдаденост и благоговение към Този, който прави да расте.

 

 

Не забравяйте

На 27 януари 1945 г. съветските войски пристигат в Аушвиц и освобождават оцелелите от главния нацистки лагер на смъртта. По време на нацизма всеки евреин е бил принуден да носи тъмна кръпка зашита от плат с формата на звезда на Давид в Германия, както във всяка страна завладяна от германците така, че да се отличават от евреина. От 2008 г., на 27 януари Мемориалният ден, момент на размисъл за Холокоста, целенасоченото изтребване на милиони евреи в Европа от нацисткия режим и неговите съюзници на фашистките режими. Нека и ние днес, да се замислим за  момент, колко все още страдат поради "расизъм" на всяка географска ширина.

 

Преди седемдесет години на 25 януари 1948 г. Джовани Лузи почина в Пошиаво (Швейцария), роден в Челник на 8 март 1856 г., протестантски пастор и богослов, известен преди всичко за превеждането на Библията, които мнозина са прочели и запазиха.

 

 

четене на Библията

22 януари   Изход 4-6; Матей 14: 22-36

23 януари   Изход 7-8; Матей 15: 1-20

24 януари   Изход 9-11; Матей 15: 21-39

25 януари   Изход 12-13; Матей 16

26 януари   Изход 14-15; Матей 17

27 януари   Изход 16-18; Матей 18: 1-20

28 януари   Изход 19-20; Матей 19: 21-35

Please reload