Гордостта на Павел

12.02.2018

"Но аз не съм използвал нито една от тези наредби, нито пиша това,

за да се направи за мене така; защото за мен е по-добре да умра,

отколкото да осуети някой моята похвала".

1 Коринтяни 9:15

 

 

Тези думи, Павел написа за да отговори на онези, които са  го критикували поради отказа на субсидии от коринтяните. В предишния текст изтъква предимството си като апостол, че има пълното право да бъде подкрепян в служението. По този начин той ясно заявява, че църквата трябва да осигури финансовите нужди на онези, които проповядват, които като воловете, след вършитба имат право да ядат на полето. Въпреки това, той решава да не се възползва от правата си, предпочитайки да поповядва Евангелието без никакво възнаграждение. Историята ни казва, че когато пасторите са заплатени, рискуват да бъдат опитомени от онези, които ги подкрепят финансово, до такава степен, че не могат да проповядват свободно и водени от Духа – под влиянието на тези които го слушат. От тази гледна точка отношението на Павел е напълно разбираемо и оценено, предпочитайки да бъде напълно независим, на цената да съкрати времето, което имаше на разположение за да уважи служебното посещение . За съжаление, тази позиция дали ще намери широк консенсус в нашите географски ширини, където ние  ще бъдем  склонни да подкрепим онези, които изцяло посвещават живота си за нашето духовно благополучие.

 

Отвъд, съображенията за пасторското заплащане оценявам избора на апостола, който показа способността да се откаже от личен интерес, за да запази своята идея съдържаща, дори чувство на "гордост" - израз на  апостолско достойнство и превъзходство. Той не се боеше, от това да предприеме действия по-различни от общоприетите. В сърцето си таеше желанието да не бъде в тежест  по- никакъв начин в областа на служението си. Именно затова,  Апостола не пренебрегваше възможността в Коринт да отиде да прави палатки с Акила и Прискила. Не е обременявал, никого с нищо и въпреки това е бил критикуван. Боя се да изтъкна, че дори и да е искал да упражнява това право, така или иначе биха намерили нещо друго за да го критикуват: за поредицата "каквото и да направя все е тая...". Неговото отношение, от друга страна, показва  истинската християнска свобода – готова да се откаже от всякакви права, за да бъде в полза на другите: "На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина. Всичко това върша заради благовестието, за да участвувам и аз в него" (1 Коринтяни 9:22-23). Онези, които настояват да претендират само за права или търсят излишни привилегии може би, са загубили погледа от Евангелието, ако предпочитате тези компромиси, накрая ще се превърнете в "роби" дори и да не го желаете.

 

 

Oгънят на свободата

До първата половина на ХIХ век, валдензите са живеели затворени във  Вали Чисоне, Пеличе в Германаска, където  са могли да упражняват публично, реформираното духовно поклонение според, сключеният мир в Кавур през 1561. Савой не винаги е спазвал споразуменията, затова и на няколко пъти направи опит, да изкорени малцинството, което е било на крачка от изчезване в 1686, след  изгнанието претърпяно в Швейцария и Германия. Три години по-късно валдензите успяват да се върнат във своите територии, но не са били във състояние, да  въстановят напълно развитието на търговската дейност, да купуват или продават недвижими имоти и да посещават училища извън долината. Тази  дискриминация е продължила до 17 февруари, 1848 г., когато крал Карло Алберто писменно в Патентни писма им предоставя възможността за ползването на граждански и политически права. Така разказват, че във онази нощ  са били запалени, огньове за да привлекат вниманието на всички. Оттогава, всяка година ние си спомняме радостното събитие със светлината на огъня на свободата . От 2014 г.  се запалва  огънят на  свободата дори в Гвардията на Пиемонтесе (CS), известна през 1561 година като сцената  на едно от най-бруталните убийства  извършени срещу калабрийската валдензи.

 

 

Девотионал  07/2018

Седмичен план за четене на Библията

12 февруари   Левит 13; Матей 26:26-50

13 февруари   Левит 14; Матей 26:51-75

14 февруари   Левит 15-16; Матей 27:1-26

15 февруари   Левит 17-18; Матей 27:27-50

16 февруари   Левит 19-20; Матей 27:51-66

17 февруари   Левит 21-22; Матей 28

18 февруари   Левит 23-24; Марко 1:1-22

Please reload