Мир вам

31.03.2018

А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята,

гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите,

Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!

Йоан 21:19

 

 

Отбелязването на  християнският празник Великден би трябвало да даде предимство на делото на изкуплението, извършено от Исус чрез неговата смърт и възкресение.  Ако можехме да вникнем в дълбочината на това събитие  придружено от истинско обръщане, наистина можехме да направим всички камбани по света да звънят на празника, защото цялото небе празнува за всеки покаящ се грешник. Вместо това трябва да продължаваме да се подчиняваме на някакви правила или да изпълняваме определени ритуали. Готови ли сте да си зададете въпроса? Христос ли е възкръснал в живота ви? Или търсите компромисно средно положение, не вярвате  дори във възкресението? В такива  случай можем да спрем да говорим за Исус, защото вече няма да има смисъл.

 

Първият знак за Неговото възкресение в живота ни е да получим неговият мир. Всъщност, в историята на Йоан ние сме вечерта на откриването на празната гробница на възкръсналия Христос, от  другата страна, група уплашени и притеснени  вярващи. Докато бяха затворени, внезапната поява на Исус смекчава, чувството им, мъчително напрежение и страх с поздрава: "Мир вам". Разпознават го веднага, виждайки белезите на неговите рани "учениците се зарадваха". Срещата с възкръсналия Господ, носи утеха, основава се на мира изисква мир. Основното противоречие между страха и любовта, която помита всеки страх и го заменя с радостта. Всяка възможна емоция, може да спре прилива на вдъхновение, мир и упование в Христос "Аз ви изпращам".  Но за тази задача, имаха нуждата от необикновенното явление, което трябваше да изпълни учениците с дързост и откровение. И за това: "Приемете Святия Дух". Мир, радост  Дух на сила и милосърдие. Това е идентичността на всяка христианска общност, която принадлежи на  възкръсналия Господ  Исус Христос който  призовава църквата си, да излезе от скривалището си, и да бъде свидетел до края на земята (Деания1-8).

 

Онези, които са придобили години опитност в Христос чрез вяра в Божието слово, знаят добре, че не достатъчно – едно размахване на клонката от маслиново дърво. Главното е, от дъното на сърцето ни, да израстне - не един клон, но огромно дърво, готово да покрие цялата ни гордост и предразсъдъци, грешки и слабости, грехове и грижи. Нека да престанем да гледаме съчицата в окото на другите, а да погледнем по-скоро на гредата, която е в нашето. Така, че да работим за мира, който Бог е поставил в сърцата ни, за да живее в нашите взаимоотношения. Нека малките ни инциденти и трудности помогнат да израстнем в постоянство търпение. Да намерим пълно съгласие за да насърчаваме, да увещаваме и да утешаваме, най- вече, онези които Бог ни е поверил. Всеки трябва да се чувства обичан, ценен, уважаван, защото в нашите сърца Господ на мира, живее, Бог на любовта обитава, този, който е променил нашия начин на мислене и битие.

 

Да бъдеш християнин отива отвъд всяка форма на на религиозност и / или явна мистика. Говори се, че Киркегор е бил  радикален и безкомпромисен християнин, разказва, че някой му казал: "Ти наистина си християнин!" Той е отговарял: "Не, аз съм начианещ християнин". Ницше пише: "В края на краищата имаше само един християнин и той умря на кръста". Днес е много трудно е да се разграничи лъжливата дилема между "християнините". Вярвам, че това се дължи на факта, че сме били сведени до безплодното определение без "действия", които го разкриват. Възможно е да се върнем към "начинаещ", ще ни помогне първо да седнем при нозете на Учителя за да се научим, и след това ще ни пусне, за да покажем това, което сме научили. Дървото винаги се познава по плодовете. Господи, помогни ни да бъдем като пръчки, свързани към лозата за да пребъдваме завинаги в Теб.

 

Всеки ден да бъде изпълнено сърцето ни с благодарности към Бога и живеем в Неговия мир, стремейки се да бъдем начинаещи християни в действие, за да живеем един великденски ден без прекъсване.

 

____

 

Девотионал 14/2018

Седмичен план за четене на Библията

02 април   Съдии 16-18; Лука 7:1-30

03 април   Съдии 19-21; Лука 7:31-50

04 април   Рут 1-4; Лука 8: -25

05 април   1Царе 1-3; Лука 8:26-56

06 април   1Царе   4-6; Лука 9:1-17

07 април   1 Царе 7-9; Лука 9:18-36

08 април   1 Царе 10-12; Лука 9:37-62

Please reload