Грехът те съблича

16.04.2018

Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено;

но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено.

Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината!

Матей 6:22-23

 

 

Чувствам дълбоко съжаление, че забелязвам в снимките на много хора,  изражения които вече не са ясни, но се борят с огромни усилия да прикрият тежката истина. Винаги съм чувал да казват, че очите на човека са огледалото на душата, точно както предупреждава Господ Исус. Много от тях разкриват истинското им състояние, което се нуждае от грижи, изцеление, освобождение. Възможно ли е, да се одобряваме да се държим така като че ли, нищо не се е случило? Мисълта да видя нещо, което другите не виждат, ме плаши. Надявам се, че това е вик на тревога, идваща от Духа. Разбира се, аз вярвам, че Писанието запазва целия си капацитет да ни съблече от плътският разум, извън нашата липса на осъзнатост или желана неспособност. Как бихме могли да реагираме на думите, отправени към ангела на църквата в Лаодикия? "Защото казвате:"Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол" (Откровение 3:17).

 

Историята на голия цар е симптоматична, за това което се случва не само около нас. Накратко, един цар, който обичаше да се облича в хубави нови дрехи и прахосваше всичките си пари за да задоволи манията си, не се интересуваше от войниците си, нито за хората. По време на царуването му, един ден пристигнаха двама измамници; те се препоръчаха за тъкачи които твърдяха, че притежават страхотна тъкан, тънка и светла като "паяжина", но която се отличава, още и с едно чудно свойство: тя е невидими за ония хора, които не са достойни за заеманата от тях длъжност или пък са съвсем глупави. Убеден, че с този костюм ще може да различава глупаците от интелигентните в царството си, той решава, че тъканта трябва да е изтъкана за него. Така че той даде на двамата измамници много пари, за да могат да му направят дрехи. Скоро се разнесе слухът за  чудното свойство на  новият плат и всеки гореше от нетърпение да узнае необикновената  сила определяща кой е глупав или некадърен. Тези, които имаха възможност да го видят, не вярваха на  очите си и възкликнаха: "Чудесно! Много хубаво!". Дори кралят падна в паническата пантомима. Как да признае, че не е видял нищо? По-добре да облече новият костюм и да отиде на публичния парад, където той се показваше без дрехи по улиците на града, пред множество граждани, които го  аплодираха и възхваляваха елегантността, въпреки че не виждаха нищо, изказваха високо своя възторг, чувствайки скрита вина на необяснима недостойност. Никой не искаше да каже, че не вижда нищо, защото никой не искаше да мине за глупец или за некадърник. Неочаквано, едно дете развали  магията и крещейки невинно: "Царят е гол!" Независимо от това, царедворците продължаваха да вървят все тъй тържествено след него и да носят краищата на въображаемата мантия сякаш нищо не се беше случило.

 

Чудя се дали някога сте се  сблъсквали с измамници, които са ви облекли със техните злодеяния, или сте били  подмамени да приемете да тръгнете по пътя на беззаконието, търкаляйки се в ямата на греха. Може би,  бихте могли да тъчете с ръцете си, толкова финно бродерии от изкусни  лъжи. Трудната истина, обаче която трябва да приемем, е, че грехът (във всичките му форми) ни съблича, показва голотата ни, както е писано за Адам и Ева в Битие. Драмата е, че ние искаме да бъдем третирани като царе, дори да бъдем измамени и заблудени, ние не си признаваме нашите слабости, вместо това ние се  опитваме да ги скрием. Тъй като не съм тъкач на лъжи, опитвам се да сигнализирам алармата на онези, които не са забелязали, че са голи. Нямам намерение  да осмивам никого, просто искам да излезеш напред за да се облечеш с Божията любов която идва да те търси, когато настане вечер. Бащата на блудния син конкретно проявява божественото намерение, отново да прегърне сина си, който е считал за изгубен и да каже на слугите си: "Бързо изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и сложете пръстен на ръката му и обувки на краката му". Оставете се да бъдете облечени с Божествената  любов.

 

 

Девотионал 16/2018

Седмичен план за четене на Библията

16 април   1Царе 30-31; Лука 13:23-35

17 април   2Царе 1-2; Лука 14:1-24

18 април   2Царе3-5; Лука 14:25-35

19 април   2Царе 6-8; Лука 15:1-10

20 април,  2Царе 9-11 ; Лука 15:11-32

21 април   2Царе 12-13; Лука 16

22 април   2Царе 14-15; Лука 17:1-19

Please reload