Създавайте ученици!

23.04.2018

"Създавайте ученици!"

Матей 28:19

 

 

Това, да си ученик на Христос не е една титла придобита при раждане, а служение, което изисква воля, желание, ангажираност,  взето от лично решение. Много съвременни църкви от различни географски ширини съсредоточават дейността си, вече не върху, обучението на последователи, но върху трескавото търсене на развлечения: музиката е едно отклонение, срещите и споделените проекти имат краткосрочни перспективи, целящи да бъдат винаги в крак с "модната тенденция" отколкото с постановленията в Писанията. Клайв С. Луис автор на  седемте хроники на Нарния, много добре обобщава мисълта, която може да противодейства на това явление: "Всичко, което не е вечно, вече е излязло от модата". Всичко, което не засяга вечното ни спасение, нашето духовно призвание или библейска вяра, трябва да се счита за остаряло, следователно остава извън църквата. В тези контексти няма да бъде нещо необичайно, за онези, които имат по-фундаменталистки подход към Писанията, да бъдат обвинявани като "старомодни". Нашето задължение е: напълно да се посветим към  неща, далеч по-значими, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат;  (Матей 6:19-20): ние копнеем да живеем нашия живот с вяра с очакването (надеждата) за вечен живот с Бога.

 

Исус погледна към нас, и след нас при избора на учениците, той  ги призова да изграждат и други ученици. Едно е сигурно: всеки трябва да узрява с убеждението, че като вярващи, ние сме ученици на Христос и като такива имаме само един учител  да следваме, от който да извличаме познание, за да ходим по неговите стъпки. Това се отнасяло до първите ученици, така и за всички вярващи, от всички възрасти и поколения и следователно, и за нас, императивът на Исус е същият: "Създавайте ученици!" Ако всеки ученик изпълни тази заповед днес, числата ще бъдат други. Може би защото всички, които са били призовани, не са избрали да бъдат  ученици на Христос. Не мога да намеря друго правдоподобно обяснение. Затова е важно да се разбере, какво означава да  си ученик, и да се подчертаят особеностите, които го отличават. Различни циркулиращи учения,  целят да класифицират всеки вярващ като ученик. По принцип, това е начина, по който трябва да бъде, но фактите показват, че има много вярващи, които живеят пасивна вяра, които слушат словото, получават ученията и участват в дейностите, но те не се посвещават на истинското Евангелизиране  в светлината на истинското служение.

 

В подкрепа на твърдението, че не всички вярващи са готови да поемат пътя на ученичеството. Спомнете си множествата, които отстъпиха от Христос: от които бяха избрани учениците на Христос. От библейските текстове става ясно, че учениците са били не само дванадест, но действително добре оформена група. Когато обаче пътят стана по-труден, мнозина си тръгнаха: останалите една  шепа мъже, Исус попита дали, и те също като останалите  искат да си тръгнат (Йоан 6:67). Това говори за духовният живот на вярващият, който се сблъсква с трудни моменти, достигайки  до кръстовища и обстоятелства, които изискват решение което не винаги е лесно, да направиш избора  да останеш на страната на Господа. Ученикът има  потенциал да постави  Божието царство и неговата справедливост като приоритет номер едно в живота си, пред всичко останало. "Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави" (Матей 6:33). Готов ли сте да се откажете от всичко, само и само за да следвате Исус?

 

__

 

23 април е обявен за световен ден на книгата и авторското право.Насърчавам ви да четете и да подарите на някого една книга. Можете също така да изберете една от моите http://www.elpidiopezzella.org/#!e-book/c16r5

 

 

Девотионал 17/2018

Седмичен план за четене на Библията

23 април   2 Царе 16-18; Лука 17:20-37

24 април   2 Царе 19-20; Лука 18:1-23

25 април   2 Царе  21-22; Лука 18:24-43

26 април   2 Царе  23-24; Лука 19:1-27

27 април   3 Царе1-2; Лука 19:28-48

28 април   3 Царе 3-5; Лука 20:1-26

29 април   3 Царе 6-7; Лука 20:27-47

Please reload