По отношение на семейството

12.05.2018

Бог настанява в семейство самотните;

Псалм 68:6

 

 

На 15 май честваме Международния ден на семейството. Обявен е от Генералната асамблея на Организацията на обединените нации с решение на Общото събрание на ООН от 20 септември 1993 г. и се чества от 1994 г. насам. обявен за такъв от ООН. Този празник насочва вниманието към хората които ни обкръжават и колко ценни са те за нас. Мисля, че от християнска гледна точка може да се постави акцент върху изкривяването на културните феномени, което принуждава Църквата като цяло да излезе от отбранително отношение и да се придържа към своите позиции, да "преразгледа" семейната институция в светлината на непрекъснати социални катаклизми и поне да помислят как да се евангелизират и да се приветстват онези, които идват или заемат различни позиции. Фактът е, че когато става дума за семейство, всеки ден, става  все повече и по-сложна задача, ограничаваме периметъра на това трудно начинание. От първостепенно значение остава християнският принцип на Битие, затова "ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си", възобновено от апостол Павел в писмото му до Ефес и представено като "мистерия", подобно на връзката между Христос и Църквата.

 

Според Библейските принципи, за вярващия  е трудно да зачене семейство, ако семейството не е основано на връзката между двама съпрузи от различен пол, обвързани в брак и придружени от потомство. Но, реалността е друга, предизвикана от трудности при изграждането на семейство и също толкова сложно, да се запазят трайни отношения. Всеки от нас, независимо от семейния му опит - принадлежност, произход или конституция - стигна до заключението, че "няма съвършено семейство". Като лидер на общността, син, съпруг и баща, брат, приятел и познат, не мога сляпо да идентифицирам семейството с щастливата картина на усмихната двойка в компанията на две деца, обикновено винаги момче и момиче. Фактите са достатъчни, колко е трудно, е днес да се планира сватба поради липсата на икономическа сигурност в един мимолетен трудещ се, свят. С повишаването на възрастовата граница за брак, има и последици по отношение на раждането на деца, а статистическите данни безмилостно ни напомнят, че сме свидетели на тревожен спад в населението. Когато има работа плюс деца, какво бихте направили без баби и дядовци? Също така онези, които са вдовици или сирачета, са членове от семейтвото. Така да се каже в по-широк смисъл, всички заедно с различни нужди: с чичовци или баби и дядовци под един покрив. И отново, как да се отнесем към контекста на насилие и злоупотреба, когато терминът "семейство" е само демографски данни? И накрая, не мисля да изключвам дори онези двойки, които копнеят за дете. Всичко това не трябва да предизвиква отричане на семейството като Божия план, основан на брачната връзка.

 

Семейството остава безценно предимство, естествената среда на растежа на живота, училището на човечеството, любовта и надеждата за обществото. Също така е от съществено значение за узряването на емоционалните и когнитивните процеси, които са решаващи за структурата на човека. Като жизненоважна среда, в която човекът се формира, семейната среда е основа за разбирането на нейното значение и осъзнаването, че е дете на Бога с призован - да обича.  Има и други места също допринасят за растежа на човека, като например социалното съжителство, света на труда, политиката, църковния живот; все пак се признава, че човешките основи, придобити в семейството, позволяват достъп до по-нататъшни нива на социализация и структуриране. Семейството е средата, в която за първи път изживяваме и разбираме значението на любовта, където всяко дете трябва да живее в топлината и защитата на родителите. Освен това взаимната любов между родители и деца  помага да се отпечатват в тях характеристиките на Божията любов. Затова, нека всеки от нас обърне внимание на семейството си,  на своите деца и родители, дори на по-възрастните, които често забравяме.

 

 

Девотионал 20/2018

Седмичен план за четене на Библията

14 май   4Царе 19-21; Йоан 4:1-30

15 май   4Царе 22-23; Йоан 4:31-54

16 май   4Царе 24-25; Йоан 5:1-24

17 май   4Царе 1-3; Йоан 5:25-7

18 май   4Царе 4-6; Йоан 6:1-21

19 май   4Царе 7-9; Йоан 6:22-44

20 май   4Царе 10-12; Йоан 6:45-71

Please reload