Смелостта на Неемия

18.06.2018

С тази цел беше подкупен - да се уплаша, за да направя така,

и да съгреша, и те да имат причина, да злословят, за да ме укорят.

Неемия 6:13

 

 

Историята на Неемия, виночерпеца на персийския цар в град Суса, предлага много храна за размисъл. Тази която избрах,  се надявам да ни даде прозрение и мотивира духовното ни израстване. Разбира се, чрез действията си, в очите на вярващия тази фигура, конкретизира значението на името, което носи: "утеха". Реконструираме събитията, излизащи на основанието, че първоначално книгите Ездра и Неемия  са били една книга и след това са били разделени във версията на LXX (Седемдесет). След завладяването на Йерусалим Навуходоносор през 597 г. пр. Хр., няколко хиляди израилтяни бяха депортирани във Вавилон и други градове в Месопотамия. При разпадането на Вавилонската империя от персите, през 539 г.пр.н.е., цар Кир се оказва снизходителен към подчинените народи, което им позволява да се завърнат у дома. Зоровавел, потомък на цар Давид, води първата група евреи в Ерусалим и започва изграждането на храма. Шестдесет години след построяването на храма, по заповед на крал Артаксеркс, под ръководството на писаря Ездра се завръща втора група. Задачата, възложена на Ездра, била да пренесе приборите за храмовата служба в Ерусалим и да разпита за условията на живот на евреите, които вече бяха се завърнали в страната по времето на Зоровавел. Дванадесет години след експедицията на Ездра Неемия получава разрешение от Артаксеркс да отиде в Ерусалим, за да възстанови стените му.

 

В персийския двор Неемия, макар и депортиран, намира своето измерение. В сравнение с други евреи, по време на събитията в Ерусалим, той е заемал престижна позиция.  Когато до него достига мълвата, че е започнала работа за възтановяването на храма в Ерусалим, той се е намирал на около две хиляди километра, тогава го обхваща притеснение, знаейки, че градът е без защитна стена. От реакцията му, ние разбираме накъде е насочено сърцето на Неемия, докато евреите остават посредствени информатори, равнодушни зрители. Неемия изживява общата трагическа участ на града и братята си, като лична драма. Той не се отвръща, но моли за Божествена намеса, за да спаси града и възвърне духовните му устои. Неговото ревностно ходатайство за Божиите хора дава начало  на действията му. Който има сърцето на Божия народ, не може да остане безучастен или да продължи безразлично да се грижи за собствените си интеренси. След като почука на Божия трон, непоклатим той се подготвя за пътуването, като оставя собственото си удобство – от любов към другите. Неемия не крие тъгата на душата си пред крал Артаксеркс, който му дава, не само съгласието си за пътуването, но и му дава  всичко необходимо за начинанието. Пристигнал в Ерусалим, нищо не може да го спре. Единствената му цел е да възстановим стените, въпреки съпротивата и измамата на противниците, които дори не се колебаят да го обвинят в бунт срещу царя.

 

В същото време, той осъзнава трудното икономическо положение на народа, притиснат в ръцете на лихварите и се отказва от жизнения си анюитет. Поради тази причина, дори и днес тя е посочена като пример за безкористна щедрост.  Въпреки всичко, само за петдесет и два дни стените са били възстановени, поради смелостта и решимостта само на един човек. Това трябва да даде надежда на всеки християнин със съзнанието, че не винаги ще ни отнеме много време. По същия начин добре е да имаме ясна представа за целта, която ще трябва  да постигнем, като останем будни във всяка ситуация, със способността да не губим ориентацията си, а да преследваме мисията си докрай: истината винаги се проявява. Фалшивите приятели винаги са били компрометирани, а лоялността е била почитана от Бога. Така, също и днес, Бога на Израел търси  мъже и жени, който да бъдат състрадателни към Божия народ, готови да започнат работа като - възстановители. Дори ако случайно срещнете пречки или затруднения, никога не се отказвайте!

 

 

Девотионал 25/201

Седмичен план за четене на Библията

18 юни   Неемия 10-11; Деяния 4:1-22

19 юни   Неемия 12-13; Деяния 4:23-37

20 юни   Естир 1-2; Деяния 5:1-21

21 юни   Естир 3-5; Деяния 5:22-42

22 юни   Естир 6-8; Деяния 6

23 юни   Естир 9-10; Деяния 7:1-21

24 юни   Йов 1-2; Деяния 7:22-43

Please reload