Прибързани отзиви

02.09.2018

И Той в отговор им рече: Мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни,

понеже са пострадали така? Казвам ви, не; но ако се не покаете, всички така ще загинете.

Лука 13: 2-3

 

 

Исус възнамерява да насочи тълпата към истинския смисъл на Неговото пришествие. Той стимулира събеседници си с реални примери, взети от селското стопанство с най-обичайната активност по онова време. Но, онези които го слушаха, бяха толкова добри в тълкуването на прогнозата за времето, състоянието на атмосферата, докато сега пренебрегваха  знаците на времето, свързани с идването на Божието царство. В същото време присъстваха някои, които  привлякоха вниманието на Исус върху кръвопролитието на галилейците от римския губернатор. За да го попитат кое е неговото становище за клането, извършвано от Пилат, вероятно за да се потуши бунт, Исус цитира резултата от трагедията на кулата Силоам, при която загинаха 18 жители на Ерусалим. Изглежда, че фарисеите, бяха против използването на насилие срещу Рим, така сметнаха за заслужена смъртта на галилейците. От друга страна, Зелотите, които се противопоставиха на римското правителство, вместо това  твърдяха, че онези, които са умрели под  водоемите на Силоам заслужават този край, защото бяха сътрудничили на римляните. Всеки по някакъв начин търсиха причината за бедствието в "греха". Исус не им доставя удоволствието с никакви аргументи в подкрепа на която и да е теза, а по-скоро призовава събеседниците си да не съдят, а да се покаят.

 

Минават години, сценариите се променят, но резултатите  винаги са трагични. Изправени пред една ужасна трагедия, можем да останем само потресени и ужасени, а не да прехвърляме вината върху невинните жертви които не могат да се защитят. Защото ние сме склонни винаги да търсим виновник или поне правдоподобно обяснение. И когато не намерим, тогава прехвърляме всичко на Бог.  Като чакалите,  невежи и безчувствени,  са тези, които се осмеляват да се говорят за Божия съд, забравяйки, че миротворците ще се нарекат "синове на Бога." Ако невярващите се борят да излязат отвъд земния живот, онези, които вярват в Исус, вече са проектирани чрез  Божието намерение за вечността. Лука глава 13 продължава, да показва  как божественото действие е непредсказуемо и неразбираемо. Смокинята, която не даваше плод и "заслужаваше" да бъде отрязана, вместо това получи предложение за специални грижи и допълнителен срок. Една жена, осемнадесет години е ходила прегърбена и въпреки общото неодобрение намира своето изцеление. По начин, който не е известен за нас, "царството Божие" расте извън нашето разбиране за закона и претенциозната способност да възприемаме божественото действие. Отново Учителя показва, че нуждите на другите, са на първо място от легалистичните правила.

 

Не бива да правим прибързани изводи, преди да имаме за себе си персоналната концепция за спокойно и мъдро отношение към случващото се, което тръгва от едно правило, просто трябва да премахнем от езика – oсъждането . Може би трябва да се поставим на мястото на  безплодната смокиня и да се доверим на любящата грижа на лозаря за да можем да дадем плод в близкото бъдеще. Само след като сме изледвали Писанията можем да осъзнаем нашето състояние. В пълно покорство със съкрушен дух, дори и в този момент можем да се покаем от прибързани, повърхностни заключения от осъждението до обвинението без милост.  Нека Божията съвършена воля да се изпълнява в нас, като ни научи, да страдаме с онези, които страдат. Подлагам рамото си, на всеки  и смирено издигам моята молитва за тези, които плачат в Италия, в Европа и по света ... защото болката не знае граници. Надявам се, да се присъедините към моята молитва.

 

Девотионал 36/2018

Седмичен план за четене на Библията

03 Септември  Псалми 140-142; 1 Коринтяни 14:1-20

04 Септември  Псалми 143-145; 1 Коринтяни 14:21-40

05 септември   Псалми 146-147; 1 Коринтяни 15:1-28

06 Септември  Псалми 148-150; 1 Коринтяни 15:29-58

07 Септември  Притчи 1-2; 1 Коринтяни 16

08 Септември  Притчи 3-5; 2 Коринти 1

09 Септември  Притчи 6-7; 2 Коринти 2

 

Please reload