Йона - парадигмата на вярващия

01.10.2018

Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие.

Йона 1:3а

 

 

За Лутер "Йона е скучен и тежък светец, който роптае поради Божията милост към  грешниците". За мнозина той е човек който изоставя Божествените заповеди и облича  отстъпничеството, като своя дреха, Въпреки това, той е син, възлюбен на Бога, към когото изглежда се обръща без задръжки, почти без страх, но всъщност се бои и как ! Господ не се съобразява с нашите капризи, но действа много над нашите желания, молби и разбирания. Малодушие и непослушание съпровождат пророка в бягството му, в обратната посока на Тарсис, Бог не го отхвърля с лека ръка, но продължава да го следва и да го призовава, за да "се бори с него", за да го върне към своите отговорности. Той иска Йона да намери своето пророческо призвание, което да надхвърля убежденията и фалшивите уверения, които му налага наговата среда и традициите на времето. Йона (и ние с него) сме изправени пред предизвикателството да приветстваме онези, които самият той е изключва, считайки  Божията милост, неприемлива за него.

 

Във времето на Исус, както днес, мнозина търсят знак, чудо или божественa индикация. А когато народът се събираше около Него, почна да казва: "Това поколение е нечестиво поколение; иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророка Йона" (Лука 11:29). Текстът на Лука ни казва, че непознати като Савейската царица и ниневитите оценяват откровението на Бога, без да са видели някаква свръхестествена проява. Реалността е, че днес, както тогава, "това поколение е зло", т.е. зло поколение в цялата му трагична сложност и дълбочина – по природа и състояние. Докато поддържаме това състояние, никое знамение няма да има траен резултат. Без искрено осъзнаване на истинската духовна причина за нашето поведение, няма да има промяна.  Йона се страхува да се мери със новата мярка установена от Бог, защото той обича солидността, нещата, които той вече познава, да се гордее от своя опит. Приема това, което той вече познава и е одобрил според собствения си житейски опит - притежава и контролира. Напротив, новото от Бога трябва да бъде реализирано, да се преживява, но не може да се контролира;  също така  да се предадем на Неговото водителсво "възобновени", към  онова, което все още не познаваме, с надеждата постепенно да го реализираме. Да имаш познанието за Бог е да осъзнаеш, че Той е такъв какъвто е, и не може да бъде впрегнат с юздите  от правила и наредби.

 

Историята на Йона ни казва, че често ние сме прърви които   не вярваме в "промяната / покаянието ".За съжаление, това  се случва в много църкви днес, посланието за покаяние е изчезнало, предпочитайки  да се говори за "участие". Както Йона ние ограничаваме Божието действие, и се противопоставяме на Духа с нашите убеждения, търсим алтернативно послание към онова, което сме изпратени да провъзгласим. Нашето "нечестие" скрива, отдалечава и дори изтрива Божието лице. Личните проблеми имат надмощие над мисионарския призив, следователно ефектът е "различните знамения", които отклоняват и отчуждават хората. Йона е парадигмата на вярващия в ерата на индивидуализма, типичното ограничено схващание за една  вяра която не позволява да бъде обезпокоена. Може би, е смятал, че може да се движи и живее по своя начин призива на Бога, без да има грижата  да следва гласа, който го призовава  да излезе и да отиде. Днес, най-голямото предизвикателство – дълг на всеки да се научи как  да приеме различните. Йона беше толкова привързан към формата на наученото убеждение, че не искаше да чуе за различни идеи. Църквата, вчера, както и днес, трябва да научи, че Бог не е призован да се подчинява на нашата теология. Вярващите, като пророка, трябва да се научат да гледат отвъд това, което се вижда на пръв поглед, да преживеят промяна, преобразяване според образа на Господа, което изисква обръщане и приобщаване към солидарност, т.е. "Поемете отговорност за другия и чужденеца".

 

(Прочетете повече от моята книга "Йона, неприемливата Божия милост").

 

 

Девотионал 40/2018

Седмичен план за четене на Библията

01 октомври   Исая 11-13; Ефеза 4

02 октомври   Исая 14-16; Ефесяни 5:1-16

03 октомври   Исая 17-19; Ефесяни 5:17-33

04 октомври   Исая 20-22; Ефесяни 6

05 октомври   Исая 23-25; Филипяни 1

06 октомври   Исая 26-27; Филипяни 2

07 октомври   Исая 28-29; Филипяни 3

Please reload