Светлината в тъмнината

22.10.2018

И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави,

но като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.

Ефесяни 5:15-16

 

 

В навечерието на битката на Eджхил (23 окт 1642), барон  Астли издига тази молитва: "Господи, знаеш колко много неща трябва да свърша днес! Ако забравя днес, не ме забравяй, поради любовта на Исус!". За съжаление, ежедневният ритъм и задължения, подкопават ефективността  на християнския призив. Апостол Павел е бил наясно с това  много преди това, когато е поучавал вярващите постоянно да бъдат "изпълнени с Духа" с увещанието  да  живеят християнството "както подобава за светиите", т.е. отделени от всякакви форми, нагласи и ситуации, които не съответстват на това което изповядват. Да си спомнят думите на Исус, и  да ги приложат в действие да бъдат "светлината на света". Вярващият е призован да ходи разумно. Не само това, но също така е призован да изкупва времето, което има на разположение. Какво има в предвид Апостол Павел като казва, че сега имат благоприятната възможност. Най- големият актив,  което имат е да компенсират пропуснатото време преди Божията благодат,  и да го използват по най- добрия начин за напред,  защото дните са лоши, зли, и печални и непрекъснато ще бъдем изпитани. "Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля". Как да проумеете коя е Божията воля? Единственият начин, е да бъдете изпълнен с Духа всеки ден. В началото на християнския  живот ревността за Божиите неща отдалечава вярващия от всичко останало. Има само едно желание: "Христос и нищо друго". С годините обаче, огнените пламъци, горящи с ревност избледняват, бдителността и съпротивлението отслабва което "тържествено" подкопава християнските принципи на вяра. Позовавам се на "празник", който все повече се разраства и набира популярност в ущърб на християнството, проповядвано и практикувано: Хелоуин.

 

Денят на всички светии (празнуван на 1 ноември) е основан през 840 г. сл. Хр. и първоначално се празнуваше през месец май.  През Средновековието вярващите влязоха в контакт с култа, посветен на Сауин (Samhain), бог Селтик. Имаше някакво взаимодействие между скандинавската вяра, тази на Римската империя, макар и толерантно, свързани с християнството с тенденция към психически скрипт, насочен да защитава собствената си идентичност.  Европейските империи завладяват голяма част от света през вековете след Епохата на изследването, което им позволява да пренасят християнската си вяра и празници към останалата част на света. От свещен към светски, от светски към езически. От това смесване, през 1048 г., годишнината е променена и се чества на 1 ноември, за да покрие ритуала на Самайн Говори се, че Сауин обикалял правил щети с духовете на мъртвите, а целта на празника е просто да задоволи жаждата  за отмъщение на Сауин и неговата орда  в навечерието на празника. Заедно с други легенди, като тази на Джак Латерна, който се разказва, че е продал душата си на дявола. Преговорите за душата му, след различни превратности завършват: Сатана хвърли парче въглен в една  празна тиква която Джак носеше и като латерна започна да се скита с тази импровизирана лампа по целия свят. Легендите, вярвания, символите на този празник са едни и същи в света на вещици, и прости келтски тържества, Хелоуин се превърна в контейнер за сатанизма: той е известен по целия свят в нощта от 31 октомври сатанисти които изпълняват ритуала на призоваване на силите на злото.

 

За да оправдаят празника на Хелоуин, някой го свързват  с нуждите на децата, като търсят съдействието за  ориентацията на педагогическите центрове, които от своя страна подкрепят празника като забавна и освобождаваща активност. За тази цел трябва само да си зададете въпроса: трябва ли да се задоволи тази нужда само за един ден, в който ясно се посочва волята на тъмнината, призраците и злите духове. Карнавалът не е ли достатъчен! Не мисля, че трябва да продължим да гледаме, а в някои случаи да страдаме в мълчание. Малцина са смели за истината! Но, не можем да отхвърлим истината и да оставим измамата да влезе в домовете ни. Вярващият, не трябва да страхува, открито да говори, че определени практики са  против волята на Бога. Увещанието Полин е да пазим вярата, която ни е била поучавана и поверена в Неговата чистота. Ако наистина искате да се забавлявате, нека го направим, като призовем името на Господа: в Него ние се радваме, защото ни е дал живот! Нека помолим Господ, Неговия Дух да прилива в живота ни като лодка в бурното море, която се носи в Светлината на Евангелието, който ръководи и крепи в пътя на истината, така, че когато плаваме в този свят на тъмнината, да бъдем като пристанищен фар който ще озарява пътя на мнозина.   И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога (2 Коринтяни 7-1).

 

 

Девотионал 43/2018

Седмичен план за четене на Библията

22 октомври Исая 65-66; 1 Тимотей 2

23 октомври Еремия 1-2; 1 Тимотей 3

24 октомври, Еремия 3-5; 1 Тимотей 4

25 октомври, Йеремия 6-8; 1 Тимотей 5

26 октомври, Еремия 9-11; 1 Тимотей 6

27 октомври, Йеремия 12-14; 2 Тимотей 1

28 октомври, Еремия 15-17; 2 Тимотей 2

 

Спомени

На 27 октомври 1553 г. Микеле Сервеето животът му свършва на клада при поискване от Джовани Калвино. Неговият случай отекна в цяла Европа, отбелязвайки началото на съвременната идея за религиозна толерантност. Коментирайки смъртта си, Себастиано Кастелионе пише: "Убиването на един човек не означава защита на учение, а само убиване на човек". На 28 октомври 312 г. в Понте Милвио се променя историята на християните с победата на Константин над Максентий.

Please reload