В служба на Царя

12.11.2018

Филистимецът излизаше сутрин и

се представяше вечер четиридесет дена. 

1Царе 17:16

 

 

В даден момент от живота си Саул, изпада в състояние на  душевен дискомфорт поради силното смущение, причинено от "зъл дух" (1 Царе 16). Един от служителите му предлага палиативна музика за да облекчи състоянието му, като му препоръча млад музикант който можеше да го развесели: един от синовете на витлеемеца Есей, който знае да свири и е силен и храбър военен мъж, в слово разумен и красив човек " Но най-доброто бе, че “Господ е с него" (ст. 18). Давид бе избран, защото имаше добра репутация. Въпреки, че беше човек, на когото можеше да се разчита като опитен войник "силен и храбър" който работеше в царския дворец, Давид  беше изключен в битката срещу филистимците (1 Царе 17). Най-вероятно, защото са считали, че е твърде млад, все още незрял да участва в битка. Четиридесет дни непрекъснатите заплахи отправени от най-силния от филистимските воини - Голиат, който поиска конфронтация със всеки един от войниците на Израел. Числото четиридесет има числова стойност в Писанието, споменато в най- различни ситуации на изпитания, трудности пред които Божият народ е  бил изправен след което е следвало промяна. "Четиридесет дни и четиридесет нощи" навлизат в живота на всички. След това Исай изпрати Давид на мястото на битката, за да донесе храна на братята си. Там той чу заплашителните думи на Голиат и остана потресен. След четиридесет дни Духът на Бога пробуди  някой да промени събитията на израелския народ.

 

Макар че Давид бе изпратен от баща си, за да занесе храна на братята си, те не го посрещнат ентусиазирано, единият от братята му, без основание несправедливо го обвинява, горделивост и лукавство (ст. 28), но този който е движен от Духът на Бога, за него няма непреодолимо препятствие. За да  да видите напредъка на Божието царство, ние трябва да представим себе си и да не се крием. Саул се опита да предпази живота на момчето, точно както всеки духовен слуга би направил днес да предпази онези, които са готови да служат на Господа, но момчето беше непреклонно. Тогава Саул съблече доспехите и снаражението си, и ги предлага на Давид (38), но се оказаха твърде големи за младият войн. Какво би означавало това? Не можем да облечем облеклото на другите и да използваме тяхното име, трябва да бъдем себе си и да не подражаваме на останалите. Момчето взе тоягата си, отиде до реката и взе пет камъка. Събраните камъни имат особен смисъл, представляват капацитета, възможността и потенциала в служението: първоначално няма да се използват едновременно, но постепенно ще бъдат всички от полза. След подигравките на братята си и възражението на Саул, накрая  Давид се сблъска с презрението на самия Голиат защото беше красиво дете със русолява коса.  Докато врагът използва нашите различия, за да ни накара да се почувстваме по-низши, Господ ги акцентира като точка на разграничение от другите, и като наша сила да реализираме нашия уникален потенциал: Бог общува с нас  по специални начини и ни прави специални пред Неговите очи. Той взима онова което другите презират, за да покаже Своята мъдрост и за да го направи по силен. Давид не реагира на презрението на Голиат, не търси слава и похвала, сърцето му бе прикрепено към Божията воля, с единствената цел да му служи. Ти идеш против мен с меч и копие, и сулица; а аз ида против теб в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя, ще ти отнема главата" (стихове 45-46а).

 

Историята завършва със един въпрос на Саул към младият победител, питайки го за неговото семейство. Как е възможно, един цар  да приеме на служба момче което изобщо не познава ? Това може да се случи и днес, в Божието служение да ни убегне от погледа, някой служител който не познаваме така добре, но е напълно посветен на служението. Въпреки това, нашата цел е да служим на Господа и да се грижим за напредъка на Неговото царство. Това е единственият ни интерес, без да се притесняваме дали ще  бъдем известни или възхвалявани от другите.

 

 

Девотионал 46/2018

Седмичен план за четене на Библията

12 ноември   Йеремия 51-52; Евреи 9

13 ноември   Плач 1-2; Евреи 10: 1-18

14 ноември   Плач 3-5; Евреи 10: 19-39

15 ноември   Йезекил 1-2; Евреи 11: 1-19

16 ноември   Йезекил 3-4; Евреи 11: 20-40

17 ноември   Йезекиил 5-7; Евреи 12

18 ноември   Йезекил 8-10; Евреи 13

Please reload