Пета година заедно

31.12.2018

"Отвори очите ми, за да видя чудесата на Твоя закон"

Псалм 119:18

 

Това предание открива петата година от нашето съвместно пътуване, съставено от кратка седмична медитация и план за четене на Библията за да подхранва вашата вяра. Ако не сте изградили навика на ежедневно четене на Словото, първоначално може да ви изглежда трудно, но не се отказвайте. Внимателно изследвайте Писанията и се вслушайте в гласа на мъдростта, който е  един от признаците и израз  на свято страхопочитание към Бога, отношение което ще се отрази върху общото ви здраве и духовно благополучие. Вярвам в прилагането на  лечителната терапия на псалмистта, която гласи; да съхраним  Божието слово в сърцето, който ще ни предпази, от атаките на злото, дискомфорта които въздействат върху душевният ни мир. Като съкровище, скрито в хранилището на духа и любовта, така, че в моменти на трудности и  изпитания, страдания, глад и мизерия, Неговото слово, ще освежава душата ни и ще върне духовното ни равновесие. 

 

При проектирането ни всяка настъпваща година, ние се опитваме винаги да имаме някакви очаквания, поне да премахнем всички лоши неща, събрани през годината, която преминава. Вероятно първите очакванията ще са точно тези, които смятахте, че сте имали през миналата година и не сте могли да реализирате. Може би, за някой са останали само добрите намерения, въпреки ентусиазма, ангажираността и, някой , дори проявената смелост. Други, които са били отложени поради съпротивата, с която постоянно сте се сблъсквали. Две основни приложения не трябва да излизат извън нашите програми: да четем Библията и да се молим. Обикновено в началото личното общение с Бог ни зарежда със сила и ставаме по активни. Само след  няколко дни ще архивирате  най-добрите решения. Но ние сме наясно, че без помощта на Господ нашите планове няма да имат положителен резултат, или поне няма да произведат нищо значително. Поради тази причина ви призовавам ревностно да търсите Неговото присъствие за да може освещаващата сила на Святия Дух да ви учи на истината в Божието слово. Нека избягваме да съставяме лични проекти, преди да сме минали  през скришната стаичка, започвайки да се молим, търсейки лицето на Господа, вероятно защото това, което може да промени, е преди всичко да промени първо нас. 

 

Наясно съм, че трябва да се ровя всеки ден във Словото, за да опозная моя велик Бог и Неговите пътища. Когато размишлявам разбирам колко малко зная за Него ... и невежеството ми за Бога остава най-финото оръжие в ръцете на дявола. Невежеството е самоувереност за познание  което може да причини непоправими щети. Затова искам всеки ден да си припомням, че знанията ми никога не са достатъчни и се отдалечавам от всякаква форма на гордост, защото "Знанието възгордява, а любовта назидава. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. 3 Но, ако някой люби Бога, той е познат от Него” (1 Коринтяни 8:1-3). Само молитвата личното общение с Бог, може да помогне да да изместя погледа от себе си, и говоря от позицията на  Йоан  Кръстител „ Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам” (Йоан 3:30). Отвъд всичките ми усилия да изпълнявам различни ангажименти и проекти, безспорно е, че „Онзи, Който идва отгоре, е над всички; който е от земята, земен е и земно говори. Който идва от небето, е над всички. (Йоан 3-31) аз оставам този, който идва от земята, и като земен човек, аз се надявам и се моля, че през новата година моят Изкупител ще бъде винаги издигнат.

 

След реконструкцията инициирана от Неемия, отново се появява на сцената, свещеника Ездра с текста на Закона (Неемия 8). Тогава целият народ се събра, като един човек на площада и очакваха  да слушат тълкуванието на  книгата. В момента  докато  Ездра разгъна  книгата, хората се изправиха, след това издигнаха ръце на поклонение, колиничейки пред  Него с простряни лица до земята.  Силната емоционална реакция отразяваше тяхното състояние такава степен, че Неемия, Ездра и левитите започнаха да утешават хората да не скърбят и да не плачат. Писанието е в състояние, да ни съблече и да изяви нашият вътрешен свят, а когато слушаме Словото докосва, душата ни. Така както Неемия призоваваше народа си да не тъгуват, защото радостта в Господа е тяхната сила, така и аз ви насърчавам , радвайте се, по всяко време с вяра: както се изразява псалмистът. "Твоят жезъл и Твоята тояга - те ме утешават". Живеем във време, в което можем да бъдем лесно подведени, нека съсредоточим вниманието си към библейския текстове,  защото "Само Писанието има властта и авторитета, което е от решаващо значение да утвърди нашата вяра, затова трябва да прекарваме времето си, в четене и поставим  Писанията в центъра на на нашият живот" (У. Грудем).

 

 

Предание 1/2019

Седмичен план за четене на Библията

31 декември молитва

01 януари, Битие 1-3; Матей 1

02 януари Битие 4-6; Матей 2

03 януари, Битие 7-9; Матей 3

04 януари, Битие 10-12; Матей 4

05 януари - Битие 13-15; Матей 5: 1-26

06 януари, Битие 16-17; Матей 5: 27-48

Please reload