Слава на Бога

14.01.2019

Хвалете Господа, защото е благ Господ,

Пейте хваления на името Му, защото това е угодно !"

Псалм 135:3

 

 

Животът е съставен от моменти на радост и моменти на скръб, както напомня Еклисиаст. В моменти на скръб апостол Яков увещава да се молим и в моменти на радост нека хвалим Господа. Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления" (5:13). Хвалението е израз на радост затова всяко същество което диша трябва да хвали Господа (Псалм 150: 6). Мисълта тук е, че цялото творение трябва да започне да слави Господа! Еврейският текст използва различни термини за "хваление". Първото е (yAdah), Ядаа което означава "хвала благодарно отношение на сърцето, към Господ което носи идеята за изповед, но не за грях, а за това, което Словото казва за Бога, публично това което е направил”. Вторият (еzamar) замар: "пея мелодия". Докато третата дума е халал (коренът на - Алелу -ях), което означава  да хвалиш Господа или да възвеличая Господа  като принасям песни на благодарение като акт на поклонение". И трите условия съдържат идеята за благодарност и почит към Този, Който е достоен за похвала. Псалмистът е бил добре запознат който е бил акомпаниран от псалмите като  колекция от песни, преливащи от хваление към Бога. Надявам се, че сте имали възможността да изпитате  радостта по време на вашето хваление, най-доброто нещо което можем да направим, преди всяко друго нещо. Вероятно вече сте имали чувство на самота и не сте знаели какво да правите, но вашето хваление и поклонение е, позволило на  Бог да поеме контрола във вашата ситуация.  Християнското поклонение е, израз на радост, благодарност и възхвала към Бога, в чест на Неговата доброта и Неговата благодат." Това просто означава, че на Него се дължи цялата почит и слава!

 

И ако търсите някаква мотивация, скоро ще открийте,че те са безбройни. Бог заслужава да бъде похвален и Той безспорно е достоен за нашите хваления, въпреки всичко което се случва около нас. Второ, хвалението на Бога е полезно и благоприятно. По този начин ние си спомняме Неговото величие, Неговата сила и Неговото присъствие в живота ни. "Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно" (Псалм 135:3). Трето, хвалението влива сила във вярата, която подтиква Бога да действа от наша страна. "Из устата на младенците и сучещите Укрепил Си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят" (Псалм 8:2). Хваленето на Бога също трансформира средата, в която се намираме. 2Летописи 5:13-14 ясно илюстрира промяната, настъпила, когато левитите  отдадоха хвала и почит на  Бога  храмът се изпълнил с облака на Божията слава. Четвърто, да си припомним, че Бог обитава в хваленията. В Псалм 22: 3 се казва: "Но Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите хваления". Ако искаме да видим ясна проява на Божиите благословения и благодат, ние трябва да Го хвалим с цялото си сърце, ум и душа.

 

Не можем да усетим истинската радост и полза от хвалението на Бога, докато не приемем Исус Христос като наш Господ и Спасител. Като деца на Бога Той живее в нас чрез Святия Дух. Това означава, че където и да се намираме, ние трябва да величаем и  възхваляваме  Бога 1 Коринтяни 6:19-20 гласи: "Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си; Бог в тялото ви. Затова не се отказвайте от хвалението и възхищението пред нашият създател и Изкупител, пейте химни, ръкопляскайте, радвайте се, защото можете да отдадете слава и хвала на нашия Бог като участвате изцяло - с интелект  чувства, воля и  с нашите действия. Има много начини да хвалим Бога! Без значение как се молите и се покланяте на Бога, но хвалението трябва да бъде с възклицания и трепет на Божията сила, любов и благодат за всички нас.

 

 

Предание 3/2019

Седмичен план за четене на Библията

14 януари   Битие 33-35; Матей 10:1-20

15 януари   Битие 36-38; Матей 10:21-42

16 януари   Битие 39-40; Матей 11

17 януари   Битие 41-42; Матей 12:1-23

18 януари   Битие 43-45; Матей 12:24-50

19 януари   Битие 46-48; Матей 13:1-30

20 януари   Битие 49-50; Матей 13:31-58

Please reload