Да избягаш

18.02.2019

Къде да отида от Духа Ти? Или къде да избягам от присъствието Ти? 

Псалм 139: 7

 

Божието присъствие е винаги около нас, за да бележи пред нас всяка стъпка, а когато не долавяме неговата близост, той е зад нас, като стража, за да ни защитава по време на пътуването. Напълно можем да бъдем уверени, че Божието присъствие е сред нас и ръката Му е над нас: "Ти си ме оградил отпред и отзад и си положил върху мен ръката Си" (ст. 5).  Вярващият, макар и да е наясно, че помоща му идва от Господа и със съзнанието, че познава всеки аспект от живота му, не може да отрече, че има моменти в които се пробужда силното желание да избяга на някъде. Причините могат да бъдат различни, които тласкат хората към бяство: предателство, разочарование, провал, травма или физически проблем. Старозаветните писания, са пълни с персонажи които са избягали или са били принудени да го направят: Моисей след убийството на египтянина, Яков бе заплашен със смърт от своя разгневен брат, след "кражбата" на първородството, в съдии Ефтай е отхвърлен от братята, Йона –единствения проповедник изпратен с конкретна мисия  от Бог, по същия начин Илия бяга от Езавел. Към тях можем да добавим, синът на един любящ баща изоставил своя дом. Има ситуации, които биха могли да повлият на вярващите да напуснат църквата, смятайки това за най-лесно решение. Но, сигурни ли сме?

 

Цар  Давид в Псалм 55 искаше крила за да излети на  далеч: “И казах: Дано да имах криле като на гълъба! Щях да отлетя и да си почина. Ето, щях да бягам надалеч, щях да живея в пустинята. (Села) Щях да ускоря бягането си надалеч от вихъра и от бурята". Когато задухат силните ветрове в нашия живот, когато ни връхлети внезапна буря, която ни обгръща, естествената човешка реакция е разбираема – желанието да избягаме, по скоро да се съпротивим и да я преодолеем.  Давид се намирал във много трудни обстоятелства, когато е трябвало  да се справи със коварния план на сина си Авесалом и предателството на неговия приятел и съветник Ахитофел, който премина в бунтовническите редици. (2 Царе 15:12). Той беше доверен съветник, близък приятел и молитвен спътник, на Цар Давид от когото никога не е очаквал  подобно действие. Дълбокото разочарование го тласка в отчаяние, в плач и ридания, сърцето му, не си дава мира, търсейки  утеха в молитвата. Можем да опитаме, да избягаме от всичко, но често докато се опитваме да избягаме, ние даваме възможност на Бог да ни  разкрие другият път, по който да се върнем обратно, така  както се случи в живота на  Моисей и Яков, за да се осъзнаем (и дойдем на себе си), както беше за блудния син. Пеенето на псалом 139 изразява преди всичко близостта на Бога до нас, чиято ръка покрива нашия живот. Той наистина е дълготърпелив и многомилостив с нас, Неговата доброта е безкрайна.

 

Човешкото същество, който и да е, за да остане верен, трябва да се бори да устои до край. Всеки, в един или друг случай, е имал ситуации носещи  разочарования и предателства. Ако сме достатъчно честни ще признаем, че ние също можем да бъдем в списъка... защото: „Затова който мисли, че стои, нека внимава да не падне" (1Коринтяни 10-12). Семейни спорове, разногласия между братя и сестри, семейни недоразумения, в дискусии бизнес... тук е ежедневният хляб. "Който внимава в словото, ще намери добро. И който уповава на Господа, е блажен" (Притчи 16:20). Никога не бягайте от Бога, а когато нямаме смелостта да се изправим пред предизвикателствата, нека бъдем направлявани, както беше за Мойсей и  фараона, Давид срещу Голиат, Яков на срещата с Исав. Да, битката, която ние не можем да воюваме сами, нека се изправим пред  всяко духовно началство и власт в Името на Господа, предавайки всичко в неговите ръце, като Го призовем, да бъде изпълнено Неговото намерение в нашия живот. Не знам дали сте далеч оттук или ако сте на път да избягате. Надявам се, че това размишление ще ви помогне да вземете най-доброто решение, избирайки волята на Господ.

 

 

Предан 8/2019

Седмичен план за четене на Библията

18 февруари Левит 23-24; Марк 1:1-22

19 февруари Левит 25; Марк 1:23-45

20 февруари Левит 26-27; Марко 2

21 февруари Числа 1-2; Марк 3:1-19

22 февруари Числа 3-4; Марк 3:20-35

23 февруари Числа 5-6; Марк 4:1-20

24 февруари Числа 7-8; Марк 4:21-41

Please reload