Грижите на живота

18.03.2019

Каза още на учениците Си: Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си – какво ще ядете; нито за тялото си – какво ще облечете. Защото животът е повече от храната, и тялото – от облеклото. 

Лука 12:22-23

 

"Християнинът", пише кардинал Нюман, "е този, който очаква Христос". Разбира се,  във динамичното време на "всичко и сега", ефективността  и продуктивността, в които дори християните често  изглеждат белязани от активизъм, да говори за "очакване"може да рискува непопулярност и тотално неразбиране : всъщност, за мнозина,  "чакането" изглежда синоним на инерция, укриване и отхвърляне на отговорности. Всичко около нас ни тласка към  един по динамичен начин  за постигане на цели, непрекъснати покупки и мания за притежания. В действителност, човешките дела не правят човека християнин, за да се самоопределя като такъв, но  зависи от връзката му с Христос. Християнинът е който познава и обича Господ, на когото се уповава– Христос, който дойде, който идва, и днес и който ще дойде в слава в неговото настоящие и бъдеще. Пред него всичко останало трябва да премине на заден план, защото вярващият има растящата увереност, че Бог е с него. Можем да твърдим, че изчакването е действие, което не спира в настоящието, а действа в бъдещето. Апостол Петър изразява това измерение, като потвърждава, че християните очакват с търпение идването на Господния ден. И ето, че търпението на страдалеца се превръща в признак на сила и твърдост, за постоянство и увереност, а не за слабост и пасивност. И преди всичко това е проява която разкрива дълбоката любов към Господа и към другите хора: "Любовта е дълготърпелива" (1 Коринтяни 13:4). По време на чакане, Божието коригиращо дисциплиниране работи върху желанията и навиците - преминаване от отношение на консумация към споделяне и общуване. Бог казва: Чакай времето ми, почитай моите пътища. Всичко това, трябва да има въздействие върху нашия  живот.

 

Получих едно стихотворение, от един от вас – принципи на забързаността на бразилския Марио де Андраде (Сан Паоло 1893-1945). Смятам, че бих могъл да бъда за вдъхновение,  като дам нови ритми на нашето ежедневие  като "бунтовник" срещу безполезното тичане  и преследване на „високите скорости” на несъществените и преходните неща. Същият Учител ни подканва  да не се съблазняваме  от импулсите и вълненията на този динамичен свят, като дадености, на които трябва да се приспособим,  реално погледнато не допринасят нищо към нашите  убеждения.

 

ДУШАТА МИ БЪРЗА

Преброих годините си и открих

че от тук нататък имам по-малко време да живея

в сравнение с това, което съм преживял досега.

Чувствам се като дете, което си спечели пакетче със сладкиши:

първите ги изядох с удоволствие,

но когато разбрах, че останаха малко

започна да ги вкусвам сладоста им по интензивно.

Вече нямам време за безкрайни срещи

където се обсъждат устави, правила, процедури и вътрешни правила,

знаейки, че нищо няма да бъде постигнато.

Вече нямам време да подкрепя абсурдни хора, които,

въпреки хронологичната им възраст, те не израстваха.

Времето ми е твърде кратко: искам същността, душата ми бърза.

Вече нямам много сладкиши в пакета.

Искам да живея до човечни хора,  много човечни

които могат да се смеят на грешките си

и не се надуват от собствените си триумфи,

но си поемат своите отворности.

Това защитава човешкото достойнство и се движи към истината и честността

Това е същественото, което прави живота на стойностен.

Искам да съм заобиколен с хора, които знаят как да докоснат сърцата,

на хора, на които живота е нанесъл тежки удари, 

но  ни научиха да растеме с меки докосвания на душата.

Да, бързам, бързам да живея интензивно

това може да даде само зрелостта.

Не възнамерявам да разхищавам останалите сладкиши.

Сигурен съм, че те ще бъдат изискани, много повече от тези, които консомирал  досега.

Моята цел е да достигна до края удовлетворен

и в мир с моите близки и моята съвест.

Имаме два живота, а вторият започва

едва когато осъзнаеш, че имаш само един.

 

 

Предано 12/2019

Седмичен план за четене на Библията

18 март  Второзаконие 32-34; Марк 15:26-47

19 март  Исус Навин 1-3; Марка 16

20 март  Исус Навин 4-6; Лука 1:1-20

21 март  Исус Навин 7-9; Лука 1:21-38

22 март  Исус Навин 10-12; Лука 1:39-56

23 март  Исус Навин 13-15; Лука 1:57-80

24 март  Исус Навин 16-18; Лука 2:1-24

Please reload