Пропяването на петела

28.07.2019

Но Петър каза: „Човече, не зная за какво говориш“.
Лука 22:60

През лятото чуваме с удоволствие звуците на щурците и пеенето на цикади. А тези, които имат възможност да живеят на село, познават по време на или преди разсъмване песента на петела. 
В историята, която Лука представя, нямаме точни данни за случая, а изпълнението на думите, които Господ е отправи към Петър: "Казвам ти, Петре: преди петелът да пропее днес, ти три пъти ще отречеш, че ме познаваш." Това беше завесата паднала върху презумпцията на ученика, който излезе и плака горчиво.(Лука 22:61-62). Всичките четири Евангелия разказват този епизод, който със сигурност не е щастлив за Симон, но особено важен за да ни напомни, че паданията и неуспехите са на крачка от всички. Това може да усили болката ви, защото може би в този момент вие се разпознавате като Симон - толкова самоуверени, че нищо и никой не може да ви накара да се откажете, лъжете / или да отречете. Целта е, последствията от кризата да са най-тежки, да паднете и да паднете зле. Провалът на Симон в действителност, може би е най-тежкия: отричането на Учителя. "Ако някой се срамува от мен и учението ми в това неверно и грешно поколение, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Баща си със святите ангели“ (Марк 8:38). Силата на Петър, обаче, според мен се състои в това, той незабавно осъзнава какво е направил неговото разкаяние свидетелстват за него. Той не позволява на врага да го обвинява, в момента когато срещна Исусовия поглед, разкрива  пълно разбиране и съчувствие и най-вече милостта на на Христовите предупреждения.
 
Когато се замислим за Петър, ние се вписваме в книгата Деяния, където той се облича като: проповедник, преследван, изцелител или свободен човек, определено той е бил  референтна фигура на групата на първите ученици и зараждащата християнска общност. И все пак, този който се откроявал като колона – неизменна в миналото, имал своите емоционални импулси, съмнения и провали, като всяко човешко същество, въпреки, че бил толкова близо до Учителя. И именно в това, което разглеждаме, решителността и увереността на Петър, с която се отличаваше от останалите не бяха достатъчни, да избегне един от най-тъмните моменти в живота си. Именно от едно такова близко общение, неможеше да не окаже въздействие върху живота на Петър. Когато за първи път пътищата му се пресякоха с Учителя, докато приготвяше рибарските си мрежди, неочаквано той чува гласът Му : ”Следвай ме аз ще те науча как да ловиш хора..!”. Лука евангелистът казва, че в нощта на ареста на Исус, няколко часа,  след смелото му изявление - готов да даде живота си, след това нашият Симон, неможа да намери достатъчно смелост, да изяви пред всички, че е един от последователите на галилеянина. Някогашният прям и самоуверен Негов ученик, падна така скоро отричайки се от Него - три пъти. Следваше го от разтояние, искаше да направи нещо, но нямаше сили. Исус беше сред обвинителите, както овца, която пред стригачите си не издава глас, така Той не отвори устата Си. Петър открива, че е също толкова самотен, когато петелът пропя третият път и той се отрече, както бе обявено от Галилеа. Точно в този момент Исус излиза от къщата на първосвещеника и в същия този момент се обърна и погледна към любимия си ученик които плачеше горчиво.

Може би трябва отново да намерим тази сила, често  объркана със слабостта. Всъщност, Ако можем да се изправим, след като сме взели под внимание нашите грешките, можем да бъдем уверени, че ще се завърнем със сила, по- голяма от преди. Присъщо на човека това вътрешно неудържимо чувство на несигурност, което е бушувало в сърцето на ученика, до степен, че след възкресението и първите видения, решава  да се върне към старият  начин на живот. Един, който е бил планиран да се превърне в "ловец на човеци" е същият Симон, който във вените му, все още тече кръвта на един рибар. Така че решението му беше: "Отивам да ловя риба" Но през онази нощ, не беше успял да улови, дори една малка рибка. В момента, в който отчаянието може да вземе превес от брега на езерото някакъв глас... Господ беше точно там, както е точно тук... докато се трудим напразно, Неговият любящ поглед не ни оставя. Той е готов да ни даде правилния съвет, той е готов да ни възстанови той е готов да ни повери стадото си.

 

 

Предано  31/2018
Седмичен план за четене на Библията

29 юли, Псалми 49-50; Римляни 1
30 юли Псалми 51-53; Римляни 2
31 юли Псалми 54-56; Римляни 3
01 август Псалми 57-59; Римляни 4
02 август Псалми 60-62; Римляни 5
03 август Псалми 63-65; Римляни 6

04 август Псалми 66-67; Римляни 7

Please reload