Как сте?

25.08.2019

И като продължиха да го разпитват, той стана и им каза: „Който от вас е без грях, първо хвърли камъка срещу нея“.
Йоан 8: 7

Бих искал да ви попитам: "Как сте?" Две думи, понякога банални и официални, но това наистина могат да съдържат много: интерес, разбиране, близост, участие ... Може би правите равносметка през този ваканционен период, за някой събития които се случаха напоследък. И със сигурност сте очаквали много повече. Или може би като нещастната жена, която е била доведена при Исус от книжниците и фарисеите рано сутрин чувствате обкръжени, обвинени, без да имате възможността да изявите своите причини, поради които сте в това състояние или просто да бъдете изслушана. Колко тъжно е, че хората отиват при Господ обикновенно с човешкото осъждение кото води до разделение и презрение, без да вникнат в същината на проблема. С фалшивия възглед за истината, доведоха жената хваната в самото дело на прелюбодейството. Според това което е писано в Тора, напомняха на Исус: "Ако някой прелюбодейства с жената на друг мъж, дори и този, който прелюбодейства с жената на ближния си, и прелюбодеецът и прелюбодейката да се умъртви" (Левит 20:10; Второзаконие 22:22). 

Освен това, че действието се развива в ранните часове, учудващо е, как са успели да заловят тази жена в момента на самият акт на прелюбодейство. Дали, всички наистина са били свидетели? Разбира се, те бяха готови да хвърлят камъните, тъй като нямаше съмнение за наказанието, дори ако, то беше приложено към човека, който не беше там. Колко често  библейските текстове ни насочват на това, което Бог изисква от нас, това което трябва да направим ? Исус отклонява този подвеждащ въпрос с трик, навежда се надолу и започва да пише с пръст на земята. Никой не знае какво е написал. Те обаче, твърдо настояваха, ето го и отговорът, той става и подканва събеседниците си да хвърлят камъните – само този който е без грях. Никой от тези мъже не счете себе си за чист, обвинителите й напускат онемели и объркани: Исус и жената остават сами. Никой не може да повдигне обвинения пред Учителя, дори когато има доказателства. Самият той не осъжда, а реабилитира. Думите на Исус не издават никакво осъждане, а противоречат на смъртното наказание. От обвинителите на религиозните власти, Исус тактично изисква по-голяма гъвкавост в тяхната преценка. Без дискусия или инстинктивна реакция, остава в мълчание и след това отново подкани събеседниците  да действат. Евангелската история, изглежда  иска да ни открие духовните принципи, че никое престъпление не може да бъде предмет на присъда и, че никога не трябва да се изключва възможността за едно ново начало (възтановяване). В същото време,  би било необходимо да стигнем до корена на проблема, мотивациите, които доведоха до падението, за да може намесата да бъде - не за осъждане, а за възстановяване.

За съжаление е по-лесно да хвърляме камъни, за да осъждаме това, както изглежда. Нашата грижа за хората изисква далеч по-различни усилия. Думите на Павел трябва да бъдат постоянно предупреждение: "Затова и ти си без извинение, о, човече, какъвто и да си, а когато съдиш някой друг; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. Мислиш ли, о човече, който съдиш онези, които правят такива неща и ги правиш сам, за да избягаш от Божия съд?“ (Римляни 2:1-3). Нека погледнем към Този, който не беше изпратен да съди света (Йоан 3:17), а да го спаси (Йоан 12:47). Поради Неговото дело на кръста което е валидно също и за вас, пред Него вие не сте вече под укора на закона, а под благодат – обект на Божия план и Неговата любов. А сега, как сте?

 

 

Преданo 35/2018
Седмичен план за четене на Библията

26 август Псалми 119:89-176; 1 Коринтяни 8
27 август Псалми 120-122; 1 Коринтяни 9
28 август Псалми 123-125; 1 Коринтяни 10:1-18
29 август Псалми 126-128; 1 Коринтяни 10:19-33
30 август Псалми  129-131; 1 Коринтяни 11:1-16
31 август Псалми 132-134; 1 Коринти 11:17-34
01 септември Псалми 135-136; 1 Коринтяни 12

Please reload