Научете се да се молите

01.09.2019

Веднъж Исус се молеше на едно място. След като свърши, един от учениците му каза: „Господи, научи ни да се молим, както Йоан [a] научи своите ученици“.
Лука 11: 1

Сезонът на отпуските е вече останал зад гърба ни, и както обикновено се предвижда  възтановяване на безбройните трудови, семейни и църковни дейности. Винаги изглежда, че никога не можеш да намериш време за себе си и за онова, което ти е най-скъпо. През цялата година повтаряме, че нямаме време да се посветим на молитвата, като пепеляшка, затрупани от работата и ежедневни проблеми пренебрегваме една от най - важните стъпки преди да започнем всяка дейност. Винаги имаме нещо друго, което отнема време. По тази причина заявяваме, че не сме хора на молитвата и не знаем как да се молим. Убеден съм, че ако ние признаем нашите ограничения, тогава ще загори и желанието в нас да се научим да се молим, така както направиха учениците на Исус. На едно  неизвестно място, докато Учителят се е молел, те са го наблюдавали, а може би, тихомълком се присъединяват към Него. Те са привлечени, защото човек, който се моли и наистина се моли, притежава и предава нещо, което не е от този свят. Четох, че „тези, които знаят как да се молят, участват в самата стойност на Бога, те имат стойност, която надминава всички граници.  Докато тези, които не могат да се молят, стойността е много малко". Ето един от Неговите  ученици, заяви смело като поиска: «Господи, научи ни да се молим».

Истината е, че когато вие се приближавате към Учителя Исус за да го попитате нещо, схващате нещо, изключително важно, което означава, че Неговото учение, вие сте направили ваше. Може би днес, аз и ти трябва да направим същото искане. Ученикът, който остана анонимен за нас, той не попита дали има метод, техника или формула как да се моли, за да има желаните отговори, логично  както би си помислил всеки. Какво бихме поискали ние "Господи, научи ни да се молим"? Ще признаем ли, че трябва да започнем от нулата, защото досега нашите молитви не бяха ли такива? В този смисъл горчиво изразяваме чувството за неспособност и безсилие, бедност и самота. Точно поради тази причина се нуждаем от тази молитва, която ще ни въведе в присъствието на Бога, където нашият повърхностен и празен живот открива вкуса на съществуването. Вместо безплодни опити, ще имаме увереност и желания успех от общението (говорене и слушане)  с "Аба", небесния Отец. Следователно християнската молитва влиза в диалога на Исус с Отца. Да се молим, означава със сърдечна страст да желаем, да слушаме, да вярваме и да усещаме Духа на Сина, Духът, който се застъпва помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания; както пише Павел (Римляни 8:26). 

Можем да се научим да се молим, като помолим Исус да ни научи, защото молитвата никога няма да бъде постижение, а само божествен дар. Времето, което ние му посвещаваме, няма да бъде изгубено или напразно, защото, както казва Агостино ди Ипоня, "този, който се е научил да се моли, се е научил да живее". Павел с любов увещава Ефесяните: "Като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии" (Ефесяни 6:18). Следвайки тези указания, Онези които са приели учението Му като свое, ще могат да се уверят, че научавайки се да се молят, развиват добър молитвен живот, според волята на Отца. Само тогава те ще могат да устоят на изкушенията на противника, на този който "обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне" (1 Петрово 5:8), ще могат да преодолеят всяко препятствие, което им се струва непреодолимо, ще се изправят и ще победят всеки гигант, който застава на пътя им, въпреки техните ограничени възможности. Ще могат да се издигнат над проблемите си, високо при нозете на Исус - мястото на истински мир.

 

 

Предано 36/2019
Седмичен план за четене на Библията

02 септември Псалми 137-139; 1 Коринтяни 13
03 септември Псалми 140-142; 1 Коринти 14: 1-20
04 септември Псалми 143-145; 1 Коринти 14: 21-40
05 септември Псалми 146-147; 1 Коринтяни 15: 1-28
06 септември Псалми 148-150; 1 Коринтяни 15: 29-58
07 септември Притчи 1-2; 1 Коринтяни 16
08 септември Притчи 3-5; 2 Коринтяни 1

Please reload