Сънувайте сънища и не спирайте да мечтаете

09.09.2019

А Иосиф видя сън и го разказа на братята си и те го намразиха още повече.
Битие 37: 5

“А Израил обичаше Иосифа повече от всичките си чада, защото беше син на старостта му”; Любовта на Яков, не се нравеше на по-големите му синове, които гледаха  брат си с лошо око. Писанието казва, че Йосиф видя сън и не го запази в сърцето си. По-скоро той отива да го разкаже на братята, тогава “те го намразиха още повече“. Историята на Йосиф е позната на повечето от нас, като източник на насърчение, да не позволяваме околните да  ни налагат ограничение или поради непредвидени обстоятелства да изграждаме стени около нас. Специалната дреха, получена от бащата, стимулира младежа и му дава увереност и осъзнатост. Подобно, всеки вярващ, облечен в Божията благодат, обгърнат от любовта на Господа,  не може да има смътното и ограничено виждане. Ако имаме  мисли, които ни мотивират да осъществяваме целите си, дори събитията в нашият живот да говорят - обратно, ние ще  разполагаме с възможност за развитие, защото това ще бъде решението от Божието благоволение. Става въпрос за мащабно мислене. Хората с мащабно мислене, карат нещата да се случват и създават възможности за другите. Помислете само за епизода на дванадесетте съгледвачи, изпратени от Мойсей. Халев смело успокояваше народа и каза : "Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем," той беше уверен, че битката е на Господа. Едно нещо трябва да запомним, че ние не водим самостоятелна битка, това не е наша битка, а Негова, ние служим, нашия Бог,  който е всемогъщ и ние  действаме в силата и победата, която имаме в Господа, затова ние трябва да мислим по- мащабно. Всеки път, когато изтриете  етикета „невъзможно“. от целите които сте си поставили, вие започвате да ги привеждате в действие и ще рагърнете целия си потенциал. Не защото сме във състояние, а защото Бог добавя към нашите способности. Англоговорящите вярващи имат предимство. Терминът невъзможно е "невъзможно", която може да се трансформира в понятието "Аз съм възможен".

 

Уолт Дисни каза, че: "Разликата между мечта и цел е само датата". Писателят Джон Андрю Холмс пише: „Никога не казвайте на млад човек, че определено нещо не може да се направи. В крайна сметка може да се окаже, че Бог е чакал векове за някой, който е доста невеж за невъзможното, за да го направи възможно“. За съжаление, някой  хора  носят  товара  минали преживявания. Великодушното насърчение вдъхва кураж и сила, вместо това, поради техните провали сеят плевели на отчаяние, обезсърчение, малоценност, като разбиват мечтите на хората. "Живот без мечти е семе без почва, растение без хранителни вещества". Ако мислим по този начин, ние сме като десетте съгледвачи, които посяха недоверие в народа на Израел. Исус увери учениците: „Ако имате вяра колкото синапено семе, можете да кажете на тази планина:„ Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас“ (Матей 17:20). Видението трябва да се привежда в действие, за да бъде обявено и изживяно. Вероятно онези, които не знаят изпълнението, живеят като прочутия Снупи, кучето - фъстък, което преди време казваше: „ Днес не правя нищо. Дори вчера не направих нищо... но не бях завършил". Онези, които имат визия или мечта, трябва да се раздвижат в „кошарата“ от пасивна позиция към активна работа, като Неемия, когато смело се изправи пред враговете си и твърдо реши, че стените на Йерусалим трябва да бъдат възстановени. Той продължи по пътя, така че намира съпротивата на някои от тях, но имаше благоволението на царя, и най-вече сигурността на божествената воля и защита. Ако това може да се приложи и за работа и материална реалност, вярвам, че моята задача е да мотивирам християнската служба.Трудна задача е да възпитаме децата си да не се привързват към материални неща, защото така сме ги научили всичко, което поискат да им се достави. Като родители ние сме дали плът на текста „Искайте и ще ви се даде“ (Матей 7:7; Лука 11:9), надвишава всяко изпълнение. Боя се, че трябва да ги научим, че има време за всяко нещо. Когато поискат, получават и това не е добре. Дори психолозите признават, че по този начин младите хора изгубват ориентация и не разбират вече, какво е това е желание / мечта, следователно са принудени да търсят нови стратегии, за да усещат винаги нови емоции. Основната отговорност е на възрастните, които на всяка цена се стремят да задоволят всички нужди на децата си, което е погрешно и потенциално вредно. В действителност ги превръщат в пасивни индивиди - без мотивация - сами да имат куража да преследват мечтите си. Защо не започнем да сеем в нашата градина - сънища и поливаме нашите видения според Писанието?
 

 

Преданo 37/2018
Седмичен план за четене на Библията

09 септември Притчи 6-7; 2 Коринтяни 2
10 септември Притчи 8-9; 2 Коринтяни 3
11 септември Притчи 10-12; 2 Коринтяни 4
12 септември Притчи 13-15; 2 Коринтяни 5
13 септември Притчи 16-18; 2 Коринтяни 6
14 септември Притчи 19-21; 2 Коринтяни 7
15 септември Притчи 22-24; 2 Коринтяни 8

 

 

Нова учебна година
Тази седмица училищните порти се отварят отново. За учителите, различните служители и всички ученици, започнали учебните задължения, нека се помолим за тях, защото ние силно вярваме в стойността и ролята на образованието.

Please reload