Силата на молитвата

16.09.2019

Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе, когато вдигам ръце към най-вътрешната част на Твоето светилище.
Псалми 28:2

От няколко години, изграждам личен стил и ефективна комуникация с много хора чрез  социалните медии. Всъщност, споделям кратко видео в началото на седмицата - една дума за насърчение. Би било малко самонадеяно от моя страна, да твърдя, че с това  кратко слово ще мога да ви заредя за седем дни, няма да изглежда толкова наивно, онова, което сега ще ви препоръчам. По между другото, тази седмица един от моите контакти ми предложи  да започна посред нощ, молитва върху словото, което включва както четене, така и молитва - всеки ден. И добави: „дори ако е все още тъмно, а именно, защото, както ще изгрее слънцето, освети и стопли земята, разпръсквайки мрака на нощта, така че молитвата ще светне и се затопли нашата вяра, разпръсквайки мрака на злото" Как бих пренебрегнал това предложение и да не го споделя с вас. Само онези които непознават тайната на общуването, при нозете на Исус, не могат да разберат каква сила могат да извлекат от това.

Под „молитва“ нямам предвид сутрешен ритуал или мнемонично упражнение.Тава е да имаш непрекъснато общение посредством молитвата, която ни въвежда в Божието присъствие; насочваме вниманието към инструкциите, които Бог ни е дал в Неговото слово, придвижваме вътрешното ни естество под  Неговата сянка, като заглушаваме всички външни гласове, оставаме безмълвни - за да чуем сладкия шепот на Неговия любящ глас. В книгата на Псалмите, най-старата книга за молитви, ни разкрива някои форми на молитва: от най-дълбоката скръб - до безграничната радост, от радостни викове - до мълчаливо страдание, от тихата близост - до скръбни ридания. Друга по-интимна е молитвата, която ни учи как да изразяваме нашите емоции, без въпроси или изрични изрази на поклонение, без изговорени думи: това е безмълвната  молитва - приживяна от спокойствие и доверие, тъй като произтича от нашия Псалм. Тихо упование в Бога може да породи вътрешен разговор във вас, подобно състояние псалмистът описва сцена толкова позната на всички: дете в прегръдките на майката, със сигурност положило глава на гърдата й. „Наистина аз укротих и успокоих душата си; като отбито дете при майка си, така душата ми е при мене като отбито дете" (Псалм 131:2).

Също като малко дете, което е спряло да плаче,  нежно се е отпуснало в прегръдките на майка си... „ аз укротих и успокоих душата си“ в Божието присъствие. Именно в тази прегръдка осъзнавате, че не се нуждаете повече от думи, а може би, също от вашите размисли. Молитвата е в състояние да ни помогне в онези моменти, когато се чувстваме като учениците на Исус, желаейки спокойствие, но неочаквано е трябвало да се справят объркването, хаосът в мислите им, когато бурята внезапно удари лодката им на Галилейското море. Каква утеха е да знаем, че Исус е в лодката заедно с нас - готов да ни помогне. Молитвата е израз на вяра в Бога, и само чрез нея можем да Го открием. Може би, скръбта ви е голяма, в главата ви бушуват множество мисли и се намирате в един от най-тъмните периоди от живота ви. Братски ви каня да се върнете с онова детско доверие и простота, в обятията на Божията любов, само тогава душата ви ще познае свръхестествено спокойствие. Повечето са нарекли молитвата е диханието на душата, което надхвърля всяка литургична форма и учение. Същността на жертвата е да даваме на Господ,  дори ако утидем при Него с празни ръце, най-простият инструмент, достъпен за всички. Ние можем да се присъединим към псалмиста и да се молим заедно с него: „Нека се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва“ (Псалм 141:2). Нека душата ви диша!

 

 

Предано 38/2018
Седмичен план за четене на Библията

16 септември Притчи 25-26; 2 Коринтяни 9
17 септември Притчи 27-29; 2 Коринтяни 10
18 септември Притчи 30-31; 2 Коринтяни 11:1-15
19 септември Еклесиаст 1-3; 2 Коринтяни 11:16-33
20 септември Еклесиаст 4-6; 2 Коринтяни 12
21 септември Еклесиаст 7-9; 2 Коринтяни 13
22 септември Еклесиаст 10-12; Галатяни 1

 

 

На 21-ви е Международният ден на мира, молете се да царува мира в Йерусалим и по цялата земя, докато във всяко сърце се издигне знамето на Принца на мира.

Please reload