Нужда от чистота

04.11.2019

Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат оправени право пред теб. Обмисляй внимателно пътеката на краката си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. Не се отбивай нито надясно, нито наляво; отклони крака си от зло.
Притчи 4:25-27

Писанието не се колебае да съветва да обърнем внимание на поведението си и  да се грижим за нашият морален аспект. Препоръки които следва да бъдат изпълнени, но за съжаление в някои случаи нямаме последователност. Още в първите страници на Стария Завет се сблъскваме с текстове, които ни насочват в тази посока. Част от задължението на свещеника в скинията е всяка сутрин да събира остатъчната пепел от жертвата, изискванията са били, да бъде облечен с ленената си одежда и да носи ленени долни дрехи на тялото си (Левит 6). Когато заставаха пред жертвеника, за да извършат задължението си, неизбежно, прахта е полепвала по облеклото им. Несъмнено Господ знае, че когато стигнем до Него, дрехата ни е загубила своята чистота, но той ни разбира и дава указание преди да напуснем скинията, нужно е да сменим облеклото си. Евангелието трябва да бъде изнесено достойно, който да ни различава от другите и да подчертава нашата функция. За да се явим присъствието на Бога е необходимо да облечем дрехи, които показват чистота и гаранция за онези, които разчитат на грижите на служението.


От времето на фараоните и, както в случая с Йосиф, това е знак за родословие и сила (Битие 41:41-42). Предимствата на бельото са белотата на бялото и неговата лекота и устойчивост в същото време, важни характеристики за свещеническата служба (Езекил 44:17). За разлика от вълната, белотата на бялото бельо е естествена - олицетворение на  духовна чистота, светлина и слава. В Библията се появяват два термина за „бял лен“. Първият е shesh, тоест «ленено фино», съставено от буквата sh (shin), повтаряна два пъти. Символично тя предизвиква думата Shad- дай «Всемогъщ». Тази графема е гравирана върху „филактериите“, които евреите носят по време на молитвата върху горната част на челото и около лявата ръка. Начинът да ги завържете и увиете на гърба на ръката и същата кутия от черна кожа на челото, възпроизвежда тази дума. Носенето на филактериите е все едно евреинът иска да се увие в Бог. Обличането в ленени дрехи е като да се облечеш в Бог. Вторият термин е bad, корен на lebad, което означава "отделяне, уединение" Той намеква за състоянието на свещеника: този, който се отделя от останалата част от общността в знак на посвещение. За да изразят, че са в съвършена хармония с Божието святост, свещениците също са били облечени в ленени дрехи, съответстващи на завесите на скинията.

Бельото на свещениците (ленените гащи) в Левит, навеждат към сферата на сексуалността. Всеки ден сме обзети от "сексуална мръсотия”- страстолюбие, което разклаща стабилния църковен порядък; предизвиква скандали в духовните общности и дава отражение на църковната комуникация в сферата на  благовестието. Обучението на младите по пътя на духовна чистота и целомъдрие, става все по-трудно. Навлизаме в сложните взаимоотношения на брака, и трудността на двойките да консумират този съюз, според принципите на Бог - проектиран като дар - извиращо от Божията любов, а не като сексуална злоупотреба или насилие. Навсякъде има толкова много сексуалната неудовлетвореност, все повече са тези които се поддават на извращения. Уверен съм в спешната необходимост да се върнем към „ленените гащи“ и да откликнем на тази покана на освещаване, която засяга и сферата на нашата сексуалност. Днес който  иска да бъде свещеник в служба на Бога и служител на своята църква, е необходимо да обуе ленено бельо, тоест да се грижи за своята морална чистота: „ Нека праведникът продължава да постъпва праведно; святият продължава да бъде свят!“ (Откровение 22:11). Трябва да сме бдителни към това, което гледаме, какво чуваме, какво мислим и какво казваме. Ако се научим да пазим устата, устните и очите, тогава краката ни ще вървят по „пътеките на справедливостта“, те няма да се отклонят от истината, нито ще вървят по стръмни пътеки.

 

 

предано 45/2019
Седмичен план за четене на Библията

04 ноември Йеремия 32-33; Евреи 1
05 ноември Йеремия 34-36; Евреи 2
06 ноември Йеремия 37-39; Евреи 3
07 ноември Йеремия 40-42; Евреи 4
8 ноември Йеремия 43-45; Евреи 5
09 ноември Йеремия 46-47; Евреи 6
10 ноември Йеремия 48-49; Евреи 7


 

Мартин Лутер е роден на 10 ноември 1483 г. в Айслебен, Докато слуша Словото, огъня възпламени живота му и той става искрата, която постави началото Реформацията.

Please reload