Опростения дълг

18.11.2019

Тогава слугата паднал на колене пред господаря и му се примолил: «Имай търпение към мен и ще ти изплатя всичко, което ти дължа!»  Господарят съжалил слугата, опростил му дълга и го пуснал да си върви.
Матей 18:26-27

Притчата за безмилостния слуга (длъжник), говори за една пропусната възможност, без съмнение приканва читателите да се замислят, какво означава да прощката и до колко се простира човешката мярка на прощаване. Малко след това, Исус отговоря на колебливия  Петър, който го беше попитал: «Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми спрямо мене, да му прощавам? До седем пъти ли?» Корена на съпротивата срещу греха е тясно свързана с евентуална несправедливост. Според учениците на Исус, изглежда, че стига до максимум: седем пъти. Но указанията на Учителя разчупва, човешкото ограничение и надхвърля тяхната мярка: „Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем”. Как е възможно? Отвъд човешкия потенциал „седем пъти“,  е описано в притчата, която добре познаваме: един цар, извика слугите си на отчет, но сред тях се оказа, че имало един слуга с огромен дълг, който му дължал десет хиляди таланта. Разбира се, това определение е хипербола, която остави своя отпечатък върху слушателите. Талант: Най-голяма мерна единица за тегло или парична единица, широко разпространена в древния свят (Гърция, Вавилон)”.

1 талант = 36 кг благороден метал
1 талант = 6000 работни дни
10 хиляди таланта = 60 милиона дневни заплати

За да изплати този дълг, слугата ще трябва да работи 200 хиляди години. Дълг, който НИКОГА не би могъл да изплати. Решението (което не е окончателно) би довело слугата, жена му и децата му до затвор. Техните вещи, тяхното имущество е трябвало да бъдат конфискувани и продадени. Как би се измъкнал? Това беше състоянието на всеки грешник, затънал в дългове, пред лицето на божествената святост и справедливостта на небесния Цар. Единствената надежда за слугата остава милостта на самия господар. Слугата на притчата не се отказва, не се замисля, че краят е настъпил, но поема по пътя на благочестието.Той пада на земята, просва се в краката на господаря си и моли за време и търпение, като обещава да компенсира всички изисквания, въпреки че изчисленията показват, че  по никакъв начин неможе да изплати дългът си.

 

Исус отваря път към един сценарий, толкова неочакван, колкото неразбирарем, според човешкият стандарт за справедливост. Какъв неочакван контраст на образи и чувства, в любовта на царят се сливат всички добродетели. Колко невероятна е тази  вест, слугата в жалкото си състояние, няма с какво да се оправдае - намира  благодатта и милостта на господаря, който е движен от състрадание: „пусна  го и му опрости заема“. Божествената благодат надхвърля стандарта на човешката справедливост и показва как е ВЪЗМОЖНО да простиш. Съвършената Христова победа над греха, осигури основа за спасение на всички, като изкупва свободата ни, ние сме освободени от всеки товар. Но ... винаги има едно "но", за да ни каже, че това, което се случва, изисква промяна и ако това не се получи, тогава историята се променя. Всъщност слугата когато излиза навън се натъква на един от съслужителите си, който му дължеше сто денари (100 дневни заплати): много малко в сравнение с току-що простените шестдесет милиона денария. Изведнъж, пред очите му притъмнява, изпълва се с гняв и изгубва светлината на радостта. Другият пада пред него и се моли: „Имайте търпение с мен и аз ще ти платя“. Всички бихме очаквали - акт на милост, но този аспект на благодат не се разкри във него. Двамата отправиха една и съща молитва, но с различни резултати. Прошката винаги трябва да доведе до промяна, но нашият длъжник има грешна реакция като кредитор. За някои прошката е като изгарящ въглен на главата им, защото не могат да я приемат. Реакцията му струва скъпо и това е причината Евангелието да ни призовава "Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения" (Матей 6:14-15). Нека разсъждаваме ...

 

 

Предано 47/2019
Седмичен план за четене на Библията

18 ноември Йезекиил 8-10; Евреи 13
19 ноември Йезекиил 11-13; Яков 1
20 ноември Йезекил 14-15; Яков 2
21 ноември Йезекиил 16-17; Яков 3
22 ноември, Йезекил 18-19; Яков 4
23 ноември, Йезекиил 20-21; Яков 5
24 ноември Йезекиил 22-23; 1Петър 1

Please reload