Нощни светлини

16.12.2019

Светило на тялото ти е твоето око. Когато окото ти е чисто, цялото ти тяло е осветено; а когато е зло, и тялото ти е в мрак.
Лука 11:34

 

И все пак, около нас, лампите  горят в разноцветни светлини и нощите ни обгръща в своята мантия. По това време на годината - лъчи от мигащи светлини разцепват непрогледния мрак, светят и гаснат приличащо по- скоро на блян. Сценарий, който се повтаря по това време на годината.Това, което виждаме по улиците и в обиталището ни е, отражението на това, което всяко човешко същество носи в сърцето си. Повечето хора се страхуват от тъмнината. Някои повече, други по-малко, че животът им може да угасне всеки момент, както светлините избледняват и внезапно изчезват. Тези, които вече са живели в тъмните места, сред исполините на болка и тъга, горчивина и самота, изнемогване и глад, единственото нещо, което биха  желали е, да оставят всичко зад себе си. Така Светлината се превърна в синоним на пробуждане, защото няма човек, който не иска да се изправи и да започне отначало. Има такива, които все още прекосяват долината на мрака и не знаят дали някога ще свърши. За него / нея или за онези, които все още се лутат в тъмнината, искрата на обръщането винаги прераства в траен пламък - любящото насърчение за всички тях, защото няма нощ, която да не премине  и тъмнина, която да не се разреди във светлина. Други се влачат след изкуствената светлина на суетата, която не може да освети душата. Затова е необходимо Христовата светлина да бъде проявена и вдигната на  високо, за да може всеки кът от душата (сърце, живот) да се наслаждава на нейният ефект. "Никой, като запали светило, не го слага на скрито място, нито под шиника, а на светилника, за да виждат светлината онези, които влизат" (Лука 11:33).

Има много „слепи“ в търсене на някои който да им отвори очите: гладни души, нетърпеливи да заситят глада си с Писанието, хора в търсене на Духа на Господа нашия Бог - нуждаещи се от честни и богобоязливи водачи. Ето защо избрах да благовестявам; да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите; да пусна на свобода угнетените. Отдалечих се от пътя на безполезните дискусии, безкрайните спорове, и посветих живота си  в търсене на „изгубените овце“ защото времето е малко, а всички трябва да се върнат у дома. Бих искал, вие заедно с мен да бъдете светилника за другите – един от онези горящи светилници за многото пътешественици на този свят. Лука ни насочва към проблема със светилото поставен в зимника в переспектива, която е всичко друго, но не видима светлина. Очите ни са светилото на нашия живот. Къде гледате? Ако очите ви са насочени към Бога, те ще отразяват божествената светлина, която ще освети вашето съществуване. Всеки, който ви погледне, ще разпознае, че очите ви блестят с неизразима светлина. Дяволът (луцифер) беше носител на светлина. Първоначално това беше отражение на божествената светлина, след това се превърна в празен ослепителен блясък на лъжа, измама и  делириум. Когато отвърнем взора си  от  Евангелието, тъмнината заслепява очите ни и помрачава пътя ни, отдалечавайки ни от Бога.

Зад всяка врата има опасност, както предупреждава пророкът. „Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто – зло; които заменят тъмнина за светлина, а светлина за тъмнина; които заменят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!“ (Исая 5:20). Колко объркване относно Христос възниква около празниците. Нека светлината на Евангелието да победи мрака във всеки дом и насочи сърцата ни към трайните неща. Ето защо аз се моля, цялото ви същество да приеме това божествено излъчване - Светлината, която повече от две хиляди години идва да разсее мрака на съществуване до днес и все още продължава да осветява. Нека Христовата светлина да изгрее в теб!

 

 

Предано 51/2019
Седмичен план за четене на Библията

16 декември Амос 4-6; Откровение 7
17 декември Амос 7-9; Откровение 8
18 декември Абдия; Откровение 9
19 декември Йона; Откровение 10
20 декември Михей 1-3; Откровение 11
21 декември Михей 4-5; Откровение 12
22 декември Михей 6-7; Откровение 13

 

 

На 18 декември 1707 г. се ражда Чарлз Уесли, основател на методисткото движение. През живота си той публикува над 5500 химна.

Please reload